Hoppa till huvudinnehåll

Snart nya utmaningar för underhållet: De flesta bilister är missnöjda med vintervägarna

Lastbilar och personbilar på en våt landsväg på vintern.
Lastbilar och personbilar på en våt landsväg på vintern. Bild: Mostphotos väglag,vägtrafik,lastbilar,halka

Av tio privatbilister är bara fyra nöjda med vägunderhållet om vintern. Bland yrkeschaufförer är ännu färre nöjda, visar en utredning från Trafikverket.

Inför en småningom förestående säsong med vinterföre publicerar Trafikverket en undersökning om hur bilister upplevde vägunderhållet förra vintern.

Myndigheten meddelar att missnöjet har avtagit. Senaste vinter uppgav sig 30 procent av privatbilisterna vara missnöjda. Föregående vinter var andelen litet större, 34 procent.

På motsvarande sätt har den andel av privatbilisterna som säger sig vara nöjda ökat en aning, från 37 till 41 procent.

Yrkesförarna är särskilt missnöjda

Förenklat kan man säga att fyra bilister av tio är nöjda.

En titt bakåt i Trafikverkets statistik visar att missnöjet bland privatbilister har ökat avsevärt till exempel i jämförelse med år 2010.

Yrkeschaufförer är i regel mer missnöjda med vägarna. Bara två av tio är nöjda med hur underhållet sköttes senaste vinter.

En lastbil sandar en väg.
En lastbil sandar en väg. Bild: Birgitta Klingstedt Gustafsson vägarnas sandning

Till de faktorer som orsakar mycket missnöje hör brister i halkbekämpningen och ojämnheter i beläggningen på huvudvägarna. Mest missnöjda är bilisterna med trafikmärken som syns dåligt.

- Senaste vinter växlade temperaturen ofta kring nollstrecket, särskilt på västkusten, och det försvårade halkbekämpningen och slet på beläggningen, säger överinspektör Otto Kärki vid Trafikverket.

Igensnöat trafikmärke.
Igensnöat trafikmärke. Bild: Mostphotos trafik,trafikmärken,snö

Också informationen om vinterföret får mycket ris.

Minst missnöje bland de faktorer som undersöks orsakade själva snöröjningen på huvudvägarna.

Trafikverket genomför årligen kundundersökningar. Den för senaste vintersäsong besvarades av drygt 10 000 privatbilister och nästan 1300 yrkeschaufförer.