Hoppa till huvudinnehåll

Vasa centralsjukhus blir bättre på två språk

vasa centralsjukhus
vasa centralsjukhus Bild: Yle/Roy Fogde Vasa,Vasa centralsjukhus

Inom fem dygn ska patienten få ett vårdsammandrag på sitt modersmål. Det slog styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt fast på sitt möte på måndagen. Vi är bäst på två språk, säger styrelseordförande Hans Frantz.

Efter att man i offenligheten diskuterat klientens rätt att få epikriser på sitt modersmål har styrelsen för sjukvårdsdistriktet kartlagt läget och kommit med åtgärdsförslag.

Man har tittat på språklagen, justitieombudsmannens avgörande, social- och hälsovårdsministeriets vårdhandbok och hört jurister och vad justitieministeriet har att säga.

Något entydigt svar finns inte, säger Hans Frantz.

- Konklusionen blev att det är social- och hälsovårdsministeriets handbok som gäller.

Hans Frantz
Hans Frantz Hans Frantz Bild: Yle/Amanda Bieber ordförande för hjärtgruppen

Handboken finns endast på finska

På mötet frågade Hans Frantz om handboken finns på svenska, men svaret blev nekande. Ministeriets rekommendation är endast att hålla sig till "ministeriön opas".

- Det dokumentet om något borde finnas på svenska när man diskuterar tvåspråkighet.

Efter att ha tolkat vad experterna säger kom styrelsen fram till att patientberättelserna är till för att betjäna patientens vård och kommunikationen som förs mellan yrkespersoner och enheter inom vården.

Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar.
Närbild av händerna av en läkare och dennes patient. De sitter mot varandra och samtalar. Bild: All Over Press läkare,Patient (grammatik),lyssnande (lystrande),kvinnor,sjukvård,läkemedelsordinationer,hälsa,hälsovård,mediciner

Det är alltså inte handlingar som uppgörs för att primärt tillställas patienten. Därmed kan åtminstone inte språklagen tillämpas.

Däremot har riksdagens justitieombudsman i ett avgörande ansett att patienten har rätt att få en sammanfattning av vården på sitt modersmål. Och det ska Vasa sjukvårdsdistrikt se till att blir gjort

Ny utvecklingsplan

Det ska också göras lättare för klienterna att begära en översättning om de av misstag fått handlingar på fel språk. Patienten ska enkelt kunna ringa en översättare på sjukhuset.

I dagsläget dikterar 49 procent av läkarna på patientens modersmål. Den siffran ska höjas på sikt och redan 2018 vara uppe i 53 procent.

I 2018 års budget tas också medel med för två nya översättarbefattningar.

Översätta allt blir dyrt

På sjukhuset har man räknat ut att om man börjar översätta alla epikriser och liknande handlingar rör det sig om 290 000 handlingar per år, varav 150 000 är svenskspråkiga.

Undantar man läkare som dikterar direkt på patientens modersmål återstår 75 000 handlingar per år.

Sjukvårdare på ett sjukhus
Sjukvårdare på ett sjukhus Bild: Yle / Mika Kanerva vårdare

För att man ska klara av detta skulle sjukvårdsdistriktet ha behövt anställa 55 nya översättare, vilket kostar 2,5 miljoner euro per år.

- Vi skulle ha blivit Finlands största översättarbyrå och det är ju en omöjlighet.

Men två nya översättare valde man ändå att anställa. Och patienterna har alltså rätt att få ett vårdsammandrag inom fem dagar på sitt modersmål.