Hoppa till huvudinnehåll

Budgetpropositionen gavs till riksdagen – inkomstskatten sänks, spriten blir dyrare

Staplar med mynt och ett grönt skott
Staplar med mynt och ett grönt skott Bild: Mostphotos ekonomisk tillväxt,tillväxt (samhälleliga fenomen),ekonomi,bruttonationalprodukt,pengar,inkomster,förmögenhet,rikedom

Regeringen har avlåtit sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Budgetförslaget syftar till att minska på skuldsättningen och förstärka de offentliga finanserna.

Den goda ekonomiska utvecklingen gör det möjligt att stävja skuldsättningen, i enlighet med regeringsprogrammet. Trots detta ökar skuldsättningen med 3 miljarder euro nästa år.

För att kompensera för konkurrenskraftsavtalet kommer inkomstbeskattningen att lindras med 270 miljoner euro. Sänkningen kommer att gälla samtliga inkomstklasser.

Sänkningen av inkomstskatten kommer att finansieras med hjälp av höjd skatt på alkohol och cigaretter.

Regeringen går också vidare med sänkningen av dagvårdsavgifterna för små- och medelinkomsttagare.

Från och med 2018 höjs syskonrabatten till 50 procent, samtidigt som 6 700 nya familjer kommer att omfattas av kostnadsfri dagvård.

Regeringen ger och tar i sitt budgetförslag

  Här ger staten:
 • Inkomstbeskattningen lindras med 270 miljoner
 • Polisen och försvarsmakten får tilläggsanslag
 • Dagvårdsavgifterna sänks eller avlägsnas för tusentals familjer
 • Tilläggsanslag för utbildning på olika nivåer
 • Högre studiestöd för studerande föräldrar
 • Inledande av väg- och farledsprojekt
  Här tar staten:
 • Minskat bostadsstöd
 • Höjd miniminivå för fastighetsskatt
 • Ytterligare sänkt ränteavdrag för bostadslån
 • Avlägsnande av barnavdrag
 • Högre tobakspriser
 • Höjd alkoholskatt

Riksdagen börjar debattera budgeten på onsdag. Efter remissdebatten går budgetförslaget vidare till utskottsbehandling.

Slutligen godkänns budgeten av riksdagen i december.

Slutsumman för budgeten går på 55,7 miljarder euro. Det här innebär att nästa års budget är lika stor som budgeten för i år.

Läs mera:

Budgetförslaget från A till Ö – detta beslöt regeringen!

Har du svårt att hänga med i alla svängar kring budgeten? Ingen fara. Vi sammanfattar det viktigaste kring budgeten i 29 punkter, från A till Ö.