Hoppa till huvudinnehåll

Finland får ny toppenhet för ekonomisk forskning

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml), statsminister Juha Sipilä (C) och professor Bengt Holmström längst till höger
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml), statsminister Juha Sipilä (C) och professor Bengt Holmström Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml), statsminister Juha Sipilä (C) och professor Bengt Holmström längst till höger Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen Sanni Grahn-Laasonen,Juha Sipilä,Bengt Holmström

En ny toppenhet inom ekonomisk vetenskap kommer att grundas i Finland.

Den nya toppenheten kommer att heta Helsinki Graduate School of Economics.

Upp till 15 nya professurer kommer att inrättas för verksamheten som siktar på att ligga i topp internationellt.

Statsminister Juha Sipilä informerade om spetsprojektet på en presskonferens i Helsingfors i dag.

Även Nobelpristagaren i ekonomi Bengt Holmström deltog i presskonferensen. Han berömde projektet och sade att erfarenheterna av liknande projekt på andra håll i Europa är goda.

Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolan ansvarar för det praktiska genomförandet av planerna. Arbetet inleds enligt Finansministeriet omedelbart.

Tunga aktörer lovar stöda toppenheten

Statens ekonomiska forskningscentral, Finlands Bank samt Undervisnings- och kulturministeriet stöder grundandet av enheten och förbinder sig att finansiera Helsinki GSE på lång sikt.

Tanken är att också den privata sektorn ska delta i finansieringen av projektet.

Helsinki GSE är tänkt att bli en forsknings- och undervisningsenhet som har som mål att säkerställa utbildningen av doktorer i alla de viktigaste delområdena inom ekonomiska vetenskaper.

Målet är att 15 nya professurer inrättas fram till år 2022. Inklusive befintliga tjänster kommer antalet professurer att stiga till 35, vilket anses uppfylla kraven på ett internationellt kompetenskluster.

Artificiell intelligens

Bengt Holmström påpekade i sitt inlägg att den nya enheten kan ha en viktig roll bland annat inom det högaktuella ämnet artificiell intelligens.

Ekonomiska vetenskaper och de nya metoder som baserar sig på artificiell intelligens och maskininlärning kompletterar enligt Holmström varandra.

Holmström sade att han som professor vid Massachusetts Institute of Technology i USA har kunnat se hur kurser i artificiell intelligens blivit allt populärare bland studerandena under de senaste åren.

Läs mera:

Caj Rönning: Det är på tiden att Finland får en toppenhet för ekonomi

När toppenheten inom nationalekonomi fungerar fullt ut år 2022 kommer Finland att knappa in på det försprång som de övriga nordiska länderna har.