Hoppa till huvudinnehåll

Lovisaförsamlingarna fusioneras – Kyrkostyrelsen sade ja

Lovisa kyrka
Lovisa kyrka. Lovisa kyrka Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,lovisa kyrka

Nu har den högsta instansen gett sitt godkännande för att sju Lovisaförsamlingar ska bli två.

- Det känns bra och spännande, intressant kommer det att bli. Nu kan vi komma i gång så där på allvar och officiellt, säger kyrkoherde Stina Lindgård.

I dagens läge är Lindgård kyrkoherde i Liljendal och Lappträsk svenska församlingar, men enligt Kyrkostyrelsens beslut blir hon kyrkoherde i den nya Agricola svenska församling.

Stina Lindgård i fullmäktigesalen.
Stina Lindgård blir den nya svenska församlingens första kyrkoherde. Stina Lindgård i fullmäktigesalen. Bild: Peik Henrichson/ Yle Stina Lindgård,stadsfullmäktige,Borgå

Seppo Apajalahti blir kyrkoherde i Agricola finska församling. Han är idag kyrkoherde i Lovisa finska församling.

Nya namnet blev "Agricola församling"

Lovisa svenska församling, Pernå församling, Liljendal församling och Lappträsk svenska församling kommer att dras in den sista december 2018.

Följande dag, den första januari 2019, inrättas Agricola svenska församling som omfattar Lovisa stad och Lappträsk kommun.

De indragna församlingarnas tillgångar, skulder och skyldigheter flyttas över på den nya församlingen.

Samma sak händer på finskt håll: Lovisa finska församling, Lappträsk finska församling och Strömfors församling övergår till Agricola finska församling vid årsskiftet.

Båda församlingarna kommer att höra till Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Kommission funderar på framtiden

Till nästa ska två organisationskommissioner bildas, en för den finska och en för den svenska. Deras uppgift är att vara som ett församlingsråd för den nya församlingen och börja jobba på hur den ska se ut.

Församlingarna får själv ge förslag till Borgå och Helsingfors domkapitel om vem de tycker att ska sitta i kommissionerna.

De svenskspråkiga församlingsmedlemmarna blir automatiskt medlemmar i den svenska församlingen medan de finskspråkiga blir medlemmar i den finska.

Medlemmarna kan också be att få höra till den andra församlingen om de vill.

Kyrkoherde Stina Lindgård säger att medlemmar ur de berörda församlingarna gärna får kontakta henne om de har tankar och idéer om hur de vill att verksamheten ska ordnas i framtiden.