Hoppa till huvudinnehåll

SDP i Jakobstad vill ha gratis barndagvård

Litet barn vid staket.
Litet barn vid staket. småbarnsfostran,daghem,småbarn

Socialdemokraterna i Jakobstad vill att staden inför avgiftsfri barndagvård. En motion kommer att lämnas in på fullmäktigemötet den andra oktober.

Avgiftsfri småbarnspedagogik är inget nytt. Vid senaste val efterlyste Finlands svenska socialdemokraters distriktsordförande Viktor Kock gratis dagvård.

Då sade Kock att även om det kräver höjd skattesats i kommunen är det värt att satsa. Frågan utreds nu i Pedersöre efter att en motion lämnats in i frågan.

Nu kör Socialdemokraterna i Jakobstad vidare på det spåret.

Jacob Storbjörk
Jacob Storbjörk. Jacob Storbjörk Bild: Nathalie Lindvall Jacob Storbjörk

- Vi ser det som en social investering för att ge alla lika möjligheter, säger fullmäktigeledamot Jakob Storbjörk (SDP).

Gratis dagvård ger mer skatter

Enligt Storbjörk kan en avgiftsfri och kvalitativ småbarnspedagogik höja sysselsättningsgraden och stimulera till inflyttning. Samtidigt höjs barnfamiljernas köpkraft.

På sikt kan alltså staden öka sina intäkter. Främsta argumentet är ändå att det är ett steg mot ett mera jämlikt samhälle, skriver socialdemokraterna i Jakobstad.

- Jag hoppas att också andra partier i Jakobstad skriver under, säger Storbjörk.

Avgiftsfri småbarnspedagogik vill man införa från tre års ålder. Det skulle införas stegvis så att vid slutet av mandatperioden är 20 timmar per vecka avgiftsfria.

Barn på Barnabo i Jakobstad.
Barn på Barnabo i Jakobstad. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist barnabo

Prislappen är ännu oklar. Den får tjänstemännen räkna ut, säger Storbjörk.

I dag bestäms avgifterna utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften för heldagsvård är 290 euro i månaden per barn och den lägsta avgiften är 27 euro i månaden per barn.

Var ta pengarna

Jakobstad får in cirka 1,2 miljoner per år i dagvårdsavgifter.
Hur ersätter man den summan, undrar dagvårdschef Tom Enbacka.

Men han tillägger, man resonerar ju som så att åtminstone en del kommer i form av ökade skatteinkomster.

- Förslaget att införa avgiftsfri dagvård är ett steg i rätt riktning, säger Enbacka. Vi ska utgå från barnen och inte från ekonomin.

Dagvårdsavgifterna till riksdagen

Det finns förslag till riksdagen om att sänka dagvårdsavgifterna. Man talar om en 20 procents minskning. För Jakobstads del handlar det om 250 000 euro.

Ensamförsörjare och låginkomsttagare skulle få det lättare och syskonrabatten skulle bli 50 procent istället för dagens 10 procent.

Det förs också diskussioner om försök med avgiftsfri pedagogik för femåringar. Finns det pengar att söka tror jag Jakobstad vill delta, säger Enbacka.

dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad
Tom Enbacka. dagvårdschef Tom Enbacka i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,dagvård,tom enbacka

För kommunerna har det konsekvenser om dagisavgifterna börja falla bort.

I Jakobstad med många barn i dagis påverkar det stadens inkomster. I grannkommunerna där färre familjer har barn i dagis kan det bli ett tryck på att bygga ut dagvården om den blir gratis.

Också Korsholm utreder gratis dagvård och även där är det socialdemokraterna som tagit initiativet via en motion.