Hoppa till huvudinnehåll

Sirkkala skola i Åbo ska ha tre parallellklasser i framtiden

Sirkkala skola i Åbo
Sirkkala skola i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström skola i åbo,Åbo

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning i Åbo var enhällig på sitt möte på tisdagskvällen: Sirkkala skola ska ha tre parallellklasser i framtiden. Det betyder att stadens elevupptagningsområden måste justeras – men det är inte ännu aktuellt.

Enligt förslaget skulle sektionen gå vidare med den nuvarande klassuppdelningen mellan Sirkkala skola och Cygnaeus skola, men sektionen valde enhälligt att styra en klass till Sirkkala istället.

- Det handlar om att årskullarna har varit 25 procent större än prognostiserat. Vi kan inte fortsätta planera enligt för små elevantal, förklarar sektionens ordförande Barbro Schauman (SFP) för Yle Åboland.

Beslutet innebär i praktiken att stadens elevupptagningsområden måste justeras, men det sker först då byggnadsarbetet på Sirkkala skola är klart.

- Vi talar om upp till fem år, säger Schauman.

Beslutet innebär också att man behöver ytterligare sju klassrum i Sirkkala skola, men samtidigt ryms förskoleeleverna i fortsättningen i Cygnaeus utrymmen. Enligt föredragningen var alternativet som sektionen gick vidare med ändå ett dyrare alternativ.