Hoppa till huvudinnehåll

Biskopen och domkapitlet beredda att hjälpa i konflikten mellan Borgåförsamlingarna

Biskop Björn Vikström
Björn Vikström, biskop i Borgå stift. Biskop Björn Vikström Bild: Yle/Fredrika Sundén Björn Vikström,biskopar,biskop,Borgå stift

Fastighetsbråket mellan den svenska och finska församlingen i Borgå oroar Borgå stift. Biskop Björn Vikström och domkapitlet i Borgå föreslår en diskussion, om parterna inte kan enas.

Vad anser du själv – finns det en språkstrid mellan beslutsfattarna inom den svenska och finska församlingen i Borgå?

- Det finns åtminstone en intressekonflikt. Jag tror att de som är väldigt aggressiva i den här frågan inte är så värst många, men tyvärr tongivande, säger Björn Vikström, biskop i Borgå stift.

Borgå domkyrka mot blå himmel.
Borgå domkyrka (arkivbild) Borgå domkyrka mot blå himmel. Bild: Malin Tenhunen/yle soligt

"Båda sidor anser att den andra parten har fått sin vilja igenom"

Biskopen konstaterar att det ofta blir så här också i andra frågor i dagens samhälle. Som alltid när det handlar om en konflikt finns det två olika versioner, anser han.

- Från svenska församlingens sida tycker man att den finska församlingen har fått igenom sina önskemål gällande bygget av Mariagården i Gammelbacka och renoveringen av det finska församlingshemmet.

Nu finns det ändå inte pengar för Svenska församlingshemmet. På finskt håll har man en annan syn.

- Man upplever att den svenska församlingen fick sin vilja igenom gällande Domprostgården och bevarandet av Pellinge lägergård i stället för Karijärvi.

Karijärvi kursgård.
Karijärvi lägergård (arkivbild) Karijärvi kursgård. Bild: Yle/Jonas Blomqvist karijärvi

"Man kan inte rösta i alla ärenden"

Hur kan man då komma vidare från det här läget?

Vikström tror att det handlar om att hitta en paketlösning som både majoriteten (de finskspråkiga) och minoriteten (de svenskspråkiga) kan leva med.

- Ena parten får vissa intressen tillgodosedda, medan den andra parten får andra. Det kan inte bli så att man röstar i varje enskild fråga, för då vinner ju alltid majoriteten. Och det är väl det som svenska församlingens representanter i dag upplever att sker.

"Viktigast är ett eget hem"

Gällande Svenska församlingshemmet tycker Björn Vikström personligen att det viktigaste är att den svenska församlingen har ett eget hem.

- Det här är speciellt viktigt för en minoritet. Det tror jag inte att man förstår från den finska församlingens sida, som föreslår att man kan använda lokaler parallellt.

Vikström konstaterar att det finns många känsloband till Svenska församlingshemmet. Själv har han som ungdom varit där på ungdomssamlingar.

Det viktiga är att få ha egna lokaler― Björn Vikström

Han tar ändå inte ställning till om det egna hemmet måste finnas just i Svenska församlingshemmet framöver.

- Det viktiga är att svenska församlingen får ha egna lokaler.

Svenska församlingshemmet i Borgå.
Svenska församlingshemmet (arkivbild) Svenska församlingshemmet i Borgå. Bild: Yle/Katarina Lind svenska församlingshemmet

"Risken finns att Svenska församlingshemmet blir oanvändbart"

De svenskspråkiga beslutsfattarna i Borgå kyrkliga samfällighet funderar nu på motåtgärder.

Enligt Ingolf Lindén, vice ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige, kan man tänka sig att protestera mot ett försäljningsbeslut gällande Svenska församlingshemmet.

Finns risken att ett dödläge uppstår, om man börjar gå emot de demokratiskt fattade besluten?

- Risken finns ju att Svenska församlingshemmet inte säljs, men inte heller renoveras. Då blir det ju småningom oanvändbart, säger Vikström.

Biskopen och domkapitlet villiga att diskutera

Han har i det här läget erbjudit en diskussion, både för egen del och för Borgå domkapitels del.

- Tillsammans med representanter för både Helsingfors domkapitel, Borgå domkapitel, de båda församlingarna och samfälligheten i Borgå kan vi försöka hitta en väg framåt.

Först vill man ändå vänta och se om församlingarna når en lösning på lokal nivå.

- Vi är ändå beredda att ge vårt stöd när det behövs, säger Vikström.

Borgå domkapitel.
Borgå domkapitel (arkivbild) Borgå domkapitel. Bild: Yle/ Katarina Lind borgå domkapitel

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland