Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Hangö borde lämna Västra Nylands folkhögskola

Scen ur VNF:s teaterlinjes Sju bröder
Teaterlinjen är en av de utbildningar som Västra Nylands folkhögskola i Karis erbjuder. Här visas Sju bröder på Tryckeriteatern. Scen ur VNF:s teaterlinjes Sju bröder Bild: Chris Senn Sju bröder,Västra Nylands Folkhögskola,teater

Det är ett drastiskt beslut om Hangö lämnar Västra Nylands folkhögskola i Karis, säger VNF:s nya styrelseordförande Ann-Katrin Bender.

Hangö bör utträda ur samkommunen för Västra Nylands folkhögskola.

Så står det i förslaget till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion på torsdag (21.9).

Hangö har i flera år givit utlåtanden där vi påpekar att VNF:s ekonomiplanering måste bli bättre― Hangös bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson

Sektionen ska ge ett utlåtande om VNF:s budget för 2018 och ekonomiplanerna för 2019 och 2020.

Det är VNF:s återkommande begäran till ägarkommunerna om finansieringsstöd för driften som får Hangö att dra åt öronen.

"Det här är stort för Hangö"

Det här är helt klart en stor fråga också för Hangö, inte bara för VNF, säger Hangöpolitikern Theo Sjöblom (SFP).

Sjöblom är ny styrelsemedlem i samkommunen för Västra Nylands folkhögskola och ny ordförande för bildningsnämnden i Hangö.

Politikern Theo Sjöblom i Hangö.
Theo Sjöblom, bildningsnämndens ordförande i Hangö och styrelsemedlem i samkommunen för VNF. Politikern Theo Sjöblom i Hangö. Bild: Privat västnyland

Sjöblom säger att politikerna inte får fatta förhastade beslut eftersom Hangö länge har varit med i VNF:s verksamhet.

- VNF:s ekonomi måste fås i skick. Men ett utträde är den enda möjligheten om det inte går att göra något åt ekonomin.

Sjöblom säger att han är oerhört positiv till VNF och dess verksamhet i regionen. Han vill absolut att skolans verksamhet fortsätter.

Statsandelarna minskar igen

VNF:s styrelse konstaterar att det försämrade ekonomiska läget under hela 2000-talet har gjort att drift och investeringar ska täckas av andra inkomstkällor än statsandelar.

Statsandelarna för VNF minskar igen eftersom verksamheten är mindre omfattande nu än den var under de år på vilka bidraget räknas ut.

Statsandelarna för folkhögskolor räknas ut på basis av hur många studerandeveckor en skola producerat i medeltal under åren 2009-2013.

En vit tegelbyggnad som är Västra Nylands folkhögskola i Karis.
Västra Nylands folkhögskola i Karis. En vit tegelbyggnad som är Västra Nylands folkhögskola i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland

Samkommunen är därför igen tvungen att närma sig medlemskommunerna för att begära om finansieringsstöd för driften 2018-2020.

Driftverksamheten skulle kosta medlemskommunerna 80 000 euro år 2018. Det här skulle innebära 6 000 euro för Hangös del.

Så här mycket vill VNF ha av sina ägarkommuner 2018
KommunSumma
Esbo11 000
Grankulla3 000
Hangö6 000
Ingå8 000
Kyrkslätt4 000
Raseborg37 000
Sjundeå4 000
Vanda7 000
Totala summan80 000

Hangö har nu fyra studerande på VNF i Karis.

Hangöpolitiker: Vi klarar den här summan

Theo Sjöblom konstaterar att 6 000 euro låter som en liten summa då man jämför med det som Raseborg har betalat de senaste åren.

I år föreslås Raseborg betala 37 000 euro.

- Hangös andel är en summa som vi klarar av ett par år till om det behövs.

Sjöblom förstår att det känns frustrerande att årligen vara tvungen att ge pengar åt en institution som är i ekonomisk knipa, speciellt då Hangö också har ont om pengar.

Ekonomin måste skötas bättre

Det är Hangös bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson som har berett ärendet till bildningsnämndens svenskspråkiga sektion.

VNF:s ekonomi är orsaken till att Hangö måste diskutera ett utträde ur VNF, säger Gustafsson.

- Hangö har i flera år givit utlåtanden där vi påpekar att VNF:s ekonomiplanering måste bli bättre.

Karl-Erik Gustafsson är bildningschef i Hangö.
Hangös bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson. Karl-Erik Gustafsson är bildningschef i Hangö. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

Gustafsson tycker ändå att VNF har bättrat sig. Internatet måste renoveras och det finansieras med skolans egna medel.

Planeringern av renoveringen inleds 2018 och förverkligas 2019.

- Jag minns tider då ägarkommunerna även skulle stå för investeringarna, det var absurt. Investeringar ska bekostas med tidigare års överskott eller lån.

Västra Nylands folkhögskolas internat i Karis.
VNF:s internat i Karis ska renoveras. Västra Nylands folkhögskolas internat i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle raseborg

Det är ingen ny tanke i Hangö att staden borde utreda ett utträde ur VNF.

Karl-Erik Gustafsson säger att förslaget hade kunnat komma redan tidigare.

- Men vi har väntat på utredningen om fusionen av folkhögskolor. Den utredningen tog ju fem år.

Kids game - en scen och sång i pjäsen Blood Brothers.
På VNF kan man bland annat studera på teaterlinjen. Kids game - en scen och sång i pjäsen Blood Brothers. Bild: Yle / Jonas Sundström blood brothers

Gustafsson tycker att det var bra att en fusion diskuterades för då skulle man säkert ha sett över ägarstrukturen.

- Då skulle det säkert inte ha varit ändamålsenligt med en samkommun, utan det skulle kanske ha blivit ett aktiebolag.

Diskussionerna om en fusion avslutades tidigare i år då utredarna kom fram till att det är vettigast att fortsätta som förut.

Information kan få Hangö på andra tankar

VNF:s styrelseordförande Ann-Katrin Bender (SFP) säger att det låter väldigt drastiskt att Hangö skulle dra sig ur VNF.

- Det är ju ett kommunalt beslut att gå ur samkommunen, men jag skulle tycka att det är tråkigt om det händer.

- Jag tror att vi kan förhindra det med information och genom att visa att vi anpassar oss till den ekonomiska situationen. Men det går inte snabbt.

Ann-Katrin Bender är styrelseordförande för VNF och Henrik Grönroos är rektor.
Styrelseordföranden Ann-Katrin Bender och rektor Henrik Grönroos. Ann-Katrin Bender är styrelseordförande för VNF och Henrik Grönroos är rektor. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland

Rektor Henrik Grönroos säger att det är väldigt olyckligt om en kommun utträder ur samkommunen.

- Det värsta som kan hända är att andra kommuner gör likadant. Vi ser väldigt gärna att samkommunen fortsätter som nu.

Smalare resurser

Vad händer med VNF om en kommun, till exempel Hangö, besluter sig för att gå ur samkommunen?

Grönroos konstaterar att resurserna bli knappare med en smalare ägarstruktur.

- Men VNF faller inte sönder och samman på grund av det. Men det här kan vara något som sätter en sten i rullning och som leder till något jag inte vill uttala mig om.

Hangö sänker inte skeppet

Theo Sjöblom hoppas att folkhögskolans verksamhet fortsätter på så gott som samma grunder som förr även om det skulle bli så att Hangö drar sig ur.

- Jag tror inte att Hangös andel är så stor att hela skeppet sjunker, men man vet ju aldrig.

De kläder som studerandena designar syr de sedan upp med symaskiner.
Hur mycket vet ägarkommunerna om det som VNF erbjuder? De kläder som studerandena designar syr de sedan upp med symaskiner. Bild: Yle/Erika Lindroos desigskola

Förslaget finns nu svart på vitt i Hangö och ska också behandlas i stadsstyrelsen.

Diskussioner förs

Borde VNF ta till en charmoffensiv i Hangö?

Ann-Katrin Bender säger att VNF borde ha en pågående charmoffensiv.

- Vi borde bli bättre på att berätta varför vi behövs och inte år efter år komma med samma brev till ägarkommunerna.

Henrik Grönroos säger att han ska kontakta alla bildningsdirektörer i höst. De är också välkomna till VNF för att uppleva folkhögskolans vardag.

2016 var ett bra ekonomiskt år

Västra Nylands folkhögskola hade i alla fall 2016 ett bra ekonomiskt år.

Bland annat högre statsandelar och nya arbetsavtal ledde till att skolan trots allt inte behövde pengar från sina ägarkommuner för att klara av budgeten. I våras blev det klart att ägarkommunerna fick tillbaka sina pengar.

Ann-Katrin Bender vågar inte alls säga om ekonomin 2017 blir lika bra.

Bender: Ägarkommunerna har ett visst ekonomiskt ansvar.

Henrik Grönroos påpekar att VNF konstant begärt om samma summa på 80 000 euro sedan 2014, trots att statsandelarna minskat.

Ägarkommunerna bidrog med 100 000 euro år 2013.

Diskussion efterlyses

Bender påpekar att då det handlar om samkommuner finns det inskrivet i grundavtalet och i kommunallagen att ägarkommunerna har ett visst ekonomiskt ansvar.

Hon tycker ändå att det är skäl att diskutera hur stort ansvaret är från år till år.

- Jag förstår att kommunerna vill se konkreta åtgärder. Det är ansvarsfullt av kommunerna att ta hand om sin samkommunala verksamhet på ett bra sätt.

"VNF:s verksamhet måste få kosta"

Bender påpekar att den tidigare styrelsen vidtagit åtgärder för att få ekonomin i balans. Den nya styrelsen ska nästa vecka diskutera ytterligare förslag till besparingar i budgeten.

- Vi har diskuterat vilka kurser som kunde ordnas över gränserna och i höst har vi funderat på vilka linjer som ska starta. Jag tycker att vi har bra koll på vad som är hållbart och vad vi ska satsa på.

Verksamhet måste få kosta, säger både Bender och Grönroos.

- Det är i allas intresse att verksamheten kan fortsätta.

Sjöblom sitter på två stolar

Theo Sjöblom sitter på två stolar då han är Hangöpolitiker som ska tänka på den egna kommunens beslut och dessutom styrelsemedlem i samkommunen som ska bevaka VNF:s intressen.

Det är inte lätt, medger han.

- Först ska man fatta beslut om det här som Hangöpolitiker och sedan sitta i VNF:s styrelse. Men det är bra att komma i håg att Hangöbor kan studera i VNF även om det går så att Hangö lämnar VNF.

Bättre insyn behövs?

Bender och Grönroos pratar gärna om hur viktig en folkhögskola är för de ungas utveckling och att det är en plats där den unga kan studera i stället för att gå sysslolös.

Sjöblom: Vi måste komma ihåg vad VNF gett Hangö.

Men är ägarkommunerna medvetna om vad VNF gör?

Styrelseordföranden Ann-Katrin Bender tror att ägarkommunerna förstår VNF:s betydelse, men hon funderar på om insynen borde vara bättre.

- Borde VNF föra en aktivare dialog och berätta vad som är på gång, frågar hon sig.

- Det syns ju att ungdomar hittar VNF och jag tror att de som jobbar inom olika sektorer i kommunen ser var de unga skulle vara om de inte var hos oss.

Rektor: Är vi dåliga på att berätta om VNF?

Vi är dåliga på att kommunicera om ägarkommunerna inte förstår varför VNF finns, säger rektor Henrik Grönroos.

- Vi tycker själva att det är klart varför vi finns, men vi borde bli bättre på att berätta för våra ägare hur bra vi är.

Också Hangö vinner

Vad får Hangö ut av att vara med i samkommunen för VNF?

Det ger synlighet utåt för Hangös del, säger Theo Sjöblom.

- Vi måste också komma ihåg vad VNF gett Hangö. Vi får en unik skola med utbildningsmöjligheter som inte finns på andra håll i staden.


Läs också