Hoppa till huvudinnehåll

Ingå fortsätter utreda kvicksilverhalten i fiskar

Fritidsfiskare med röd mössa och flytväst tar upp nät med en abborre i sin roddbåt.
Kvicksilverhalten i abborrar och gäddor ska undersökas mera. Fritidsfiskare med röd mössa och flytväst tar upp nät med en abborre i sin roddbåt. Bild: YLE fiska

Fiskarnas kvicksilverhalter i Bruksträsket i Ingå ska utredas mera. När fiskarna undersöktes första gången var antalet fiskar inte tillräckligt stort.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har tidigare utrett kvicksilverhalterna i flera små sjöar i Ingå.

De inledande undersökningarna visade att halterna är förhöjda främst i Bruksträsket i Fagervik. Men eftersom undersökningsmaterialet var knappt kunde man inte dra några långtgående slutsatser.

Hauki.
Forskarna tittar närmare på kvicksilverhalten i gäddor och abborrar. Hauki. Bild: Veli-Pekka Hämäläinen / Yle Gädda

Därför ska kvicksilverhalterna i abborre och gädda i Bruksträsket utredas mera. Det är Miljövetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet som har föreslagit det.

Dessutom ska en rapport som ger en översiktlig bild av kvicksilverproblemet sammanställas. I den ska alla tillgängliga uppgifter om sjöarna i Ingå finnas med.

Rapporten klar i nästa år

Kostnaderna för Ingås del beräknas bli 3 000 euro. Tilläggsproverna tas under 2017 och analyseras före årets slut.

Den sammanfattade rapporten lämnas till kommunen före slutet av år 2018.

Läs mera:

Ät inte fisk från vissa sjöar i Ingå alltför ofta

Det finns förhöjda halter av kvicksilver i fiskar i flera sjöar i Ingå. Det betyder att det kan vara skadligt att äta fisk från dessa sjöar för ofta.

Läs också