Hoppa till huvudinnehåll

Ingå säger nej tack kommunala slamtransporter

Tankbil för avloppsslam
Ingåpolitiker vill understöda små företag som tömmer avloppsbrunnar. Tankbil för avloppsslam Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,avloppsslam,Thomas Lindqvist

Ingå ger inte upp kampen om slamtransporterna. Ingåpolitikerna i byggnads- och miljönämnden beslutade i går (19.9) enhälligt att det inte behövs någon kommunal kontroll utan slambehållare och avskiljarbrunnar kan tömmas av företag som fastighetens ägare själv beställer.

Frågan om vem som ska sköta slamtransporterna har varit ända uppe i Högsta förvaltningsdomstolen. HFD skickade nyss frågan tillbaka till avfallsnämnden i Västnyland.

Nytt beslut snart

Avfallsnämnden beslutade för tre år sedan att slamtransporterna på sopbolaget Rosk'n Rolls område fortsätter som tidigare, det vill säga med ett avtalssystem.

Alternativet skulle ha varit slamhantering som kommunerna gemensamma bolag Rosk'n Roll ansvarar för och konkurrensutsätter - det här för bättre kontroll över vad som töms, var, när och hur.

Nämnden ska fatta ett nytt beslut i saken om en vecka (26.9).

Småfirmor hotade?

Politikerna i Ingå befarar att ett centraliserat system dödar småföretagen i branschen.

- I en landsortskommun som Ingå passar det här systemet bättre. Förstås vill vi understöda våra egna entreprenörer. De har skött sig väldigt bra, säger ordföranden Peter Siggberg (SFP) från Ingå byggnads- och miljönämnd.

Rosk'n Roll avvisar kritiken med motiveringen att samma farhågor fanns när transporterna av hushållssoporna centraliserades men de farhågorna besannades inte.

Inget bevis på slarv

Ingåpolitikerna har heller inte hört om något missbruk av systemet så att slam skulle ha dumpats någon annanstans än på vattenreningsverken.

- Det finns inga bevis på det. Är det så är det nog otroligt få fall tror jag. Jag tror folk har så mycket ansvarskänsla i dag att man inte gör på det sättet, säger Peter Siggberg.

Siggberg: Avfallsnämnden borde sköta sitt registerupdrag

Registreringen och kontrollen borde heller enligt Siggberg inte vara något problem. De uppgifterna hör till avfallnämnden. Nämnden borde sköta dem bättre än hittills, säger Siggberg.

Ingå är en av sju kommuner som tillsammans äger sopbolaget Rosk'n Roll.

Läs mera:

Ingåföretagare: Centraliserade slamtransporter rövar bort våra jobb

Landsbygdsbefolkningen i Västnyland kan vänta sig förändringar beträffande slamtransporterna.

Företagaren Thomas Lindqvist i Degerby, Ingå befarar att en centralisering av slamtransporterna kan innebära slutet för små entreprenörer.

Läs också