Hoppa till huvudinnehåll

Jouko Jokinen har utnämnts till direktör och chefredaktör för Yles nyhetsverksamhet

porträtt
porträtt Bild: Yle Jouko Jokinen

Yles styrelse har valt Jouko Jokinen till direktör och ansvarig redaktör för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet. Han inleder arbetet senast den 1.12.2017.

Jokinen är för tillfället ansvarig chefredaktör för Aamulehti sedan år 2010. Han har tidigare fungerat som ansvarig chefredaktör och förläggare för Satakunnan Kansa samt i chefsuppgifter på Helsingin Sanomat. Han är hum.kand. till utbildningen.

Bolagets styrelse poängterar att Jokinen valdes uttryckligen med tanke på hans långa journalistiska erfarenhet.

“För att framgångsrikt sköta den här uppgiften förutsätts en vilja att göra betydelsefull och kvalitativ nyhets- och aktualitetsjournalistik åt finländarna. Den person som leder nyhetsverksamheten måste också ha förmåga att leda en stor nyhetsorganisation och dra upp riktlinjer så att finländarna också framöver får en betydelsefull, kvalitativ och oberoende journalistik. Jouko Jokinen uppfyller de här kriterierna på bästa möjliga sätt”, säger Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

“I en osäker och föränderlig värld behåller trovärdiga nyheter sitt värde och deras betydelse ökar. Vår uppgift är att producera ny och granskad kunskap”, säger Yles nyvalda direktör och ansvarig redaktör Jouko Jokinen.

“Jag vill vara med och bygga ännu mer kvalitativa nyhetstjänster som är viktiga för alla finländare. Personligen är jag glad över att ha fått en sådan här möjlighet. Uppgiften kommer inte att vara lätt eftersom det finns höga förväntningar på Yle. Jag tar emot mitt jobb med ödmjukhet”, säger Jouko Jokinen.

“Jouko Jokinen har en betydelsefull roll dels i utvecklingen av den nya nyhetsorganisationen. Han för med sig färsk erfarenhet till ledningen av bolaget. Vi är en ansedd föregångare bland de europeiska rundradiobolagen och vill förstärka vår ställning”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Direktören för Yles nyhets- och aktualitetsverksamhet ansvarar för de finskspråkiga nyheterna och aktualiteterna. Han fungerar som ansvarig redaktör, ingår i Yles ledningsgrupp och rapporterar åt verkställande direktören Lauri Kivinen.

Yle Uutiset får ett högt betyg av finländarna för sin trovärdighet. Förtroendet för nyhetsbevakningen är av största vikt med tanke på förhållandet till publiken. Yles producerar journalistiskt innehåll som grundar sig på en sanningsenlig, relevant och mångsidig information. Bolaget har förbundit sig att följa de etiska reglerna för Yles program- och innehållsproduktion samt Journalistreglerna.

Marit af Björkesten har fungerat som tf direktör för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet sedan 1.6.2017. Hon sökte inte jobbet som direktör för den finskspråkiga nyhets och aktualitetsverksamheten.

För mera information:
Lauri Kivinen, verkställande direktör, Yle, lauri.kivinen@yle.fi