Hoppa till huvudinnehåll

Måste Åbos nya stadsdirektör kunna svenska?

Åbo stadsvapen på en flagga.
Åbo vapen. Åbo stadsvapen på en flagga. Bild: Yle/Andy Ödman Åbo,åbo vapen

Åbo stad anställer ny stadsdirektör, men i arbetsannonsen nämns inga formella språkkrav. Det här har fått vissa att höja på ögonbrynen. Måste stadsdirektören i en tvåspråkig stad kunna svenska?

Enligt annonsen förutsätts lämplig högre högskoleexamen, ledarskapserfarenhet och förtrogenhet med den offentliga sektorn. Dessutom uppskattas goda språkkunskaper.

Lasse Hallamurto, själv finskspråkig, är en av dem som reagerade på annonsen. Han skrev sedan en insändare till tidningen Turun Sanomat om saken.

- Varför kan man inte kräva goda språkkunskaper? Jag tycker det är oroande hur svenskan i stadens förvaltning naggas i kanterna. Åbo är en historiskt och kulturellt tvåspråkig stad och det är nära till Stockholm härifrån. Det borde gå att hitta kandidater som har både språkkunskaper och lämplig bakgrund.

Aleksi Randell.
Åbos nuvarande stadsdirektör Aleksi Randell byter jobb. Aleksi Randell. Bild: Åbo stad Åbo,randell

Nöjaktiga kunskaper i svenska krävs för högre högskoleexamen

Kravet på högre högskoleexamen innebär att den som väljs har bevisat nöjaktiga kunskaper i svenska, den så kallade tjänstemannasvenskan. I praktiken följer annonsen därför språkkraven för tvåspråkiga kommuner.

Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi, menar ändå att staden borde specificera vikten av språkkunskaper tydligare, eftersom personen som väljs ska kunna sköta kontakten med både utlandet och det svenska i Åbo.

Enligt honom kan språkkunskaper inte räknas som formell tilläggsmerit, då det inte fastställdes på fullmäktigemötet då tjänsten lediganslogs.

- Trots det sägs det i annonsen att man uppskattar goda språkkunskaper. Men nu blir det bara ett trevligt önskemål som inte behöver beaktas formellt. Här har fullmäktige inte reflekterat över vad man ska förutsätta av sökande. Jag tycker inte det ska vara så i en tvåspråkig kommun.

Hur viktigt är det då att formella språkkrav ställs?

- Det här betyder ju inte att vi får en helt språkligt okunnig stadsdirektör, men det lämnas åt tillfälligheter. Vi vet inte vad vi får eftersom fullmäktige inte ställt några språkkrav. I kommunallagen står det uttryckligen att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses, och stadsdirektörsposten är ju mycket viktig för att se till att det händer.

Professor Markku Suksi, september 2016.
Markku Suksi, arkivbild. Professor Markku Suksi, september 2016. Bild: Yle/Mattias Simonsen professor,markku suksi

Fullmäktigeordförande: ”Den som väljs kommer att kunna svenska”

Fullmäktigeordförande Elina Rantanen menar att tjänstemannasvenskan ansetts vara tillräcklig för tjänsten. Ett skilt, formellt språkkrav har inte diskuterats i någon större utsträckning, eftersom det är svårt att hitta en person som fyller alla kriterier.

- Vi tyckte inte att det är ändamålsenligt att lägga till fler formella krav, men ju djupare språkkunskaper desto bättre. Goda kunskaper i svenska och engelska hör till de viktigaste egenskaperna, men det är minst lika viktigt att den som väljs har en äkta vilja att utveckla och leda Åbo framåt.

Hur viktigt är det då med just språkkunskaper jämfört med andra färdigheter?

- Det är förstås väldigt viktigt för att kunna sköta stadens kontakter åt olika håll, men vi vill inte stänga ute sökande bara för att de har nöjaktiga kunskaper och inte goda. Det viktigaste är att man är en erfaren och visionsrik ledare, men språkkunskaperna kommer givetvis väga in.

Så den som väljs kommer ändå att kunna svenska?

- Så är det.

Elina Rantanen
Elina Rantanen, arkivbild. Elina Rantanen Bild: www.elinarantanen.net elina rantanen