Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdsvägen i Borgå ser ut att förbli en utopi – ingen vill betala

Lastbil.
De som vill bygga Skärgårdsvägen i Borgå vill bli av med den tunga trafiken, som i dagens läge kör genom byn Tarkis från södra Borgå. Lastbil. Bild: Yle/Katarina Lind fordon

Vilket privat företag skulle vilja betala för bygget av Skärgårdsvägen i Borgå? Det frågar sig kommunteknikchef Kari Hällström, som också berättar att staten har sagt nej till projektet – igen.

- Vi kontaktade på nytt Nylands NTM-central och fick samma svar som vi tyvärr har fått redan i många år, säger Kari Hällström, kommunteknikchef i Borgå stad.

Närings-, trafik- och miljöcentralen anser inte att Skärgårdsvägen är en allmän väg som behövs på grund av regionala eller samhälleliga behov.

Kari Hällström.
Kari Hällström (arkivbild) Kari Hällström. Bild: Yle/Jonas Blomqvist kari hällström

Staten talar om "gata"

Staten anser i stället att det handlar om en förbindelse som enbart gynnar Borgå stads egen markanvändning. Därför anser staten inte att man har någon skyldighet att delta i kostnaderna.

Det handlar alltså om hur förbindelsen klassificeras. Om den klassificeras som gata faller kostnaderna på Borgå stad och om den klassificeras som allmän väg är staten skyldig att finansiera den.

- Borgå stad anser att förbindelsen borde ses om en allmän väg, som leder trafiken till och från skärgården. Dessutom skulle vägen användas av till exempel sandtransporter, som gynnar samhället.

Vad är Skärgårdsvägen?

 • en förbindelse vars huvudsyfte skulle vara att leda den tunga trafiken till och från södra Borgå bort från byn Tarkis, Rönnvägen, Sibeliusbulevarden och Borgå centrum
 • har diskuterats i tiotals år i Borgå, men har aldrig förverkligats på grund av brist på finansiering
 • kallas också ibland för östra omfartsvägen
 • det finns två alternativa dragningar av vägen:
 • alternativ ett:

  • vägen startar från korsningen av Tarkisvägen och Rotnäsvägen
  • den fortsätter längs med skogen intill den tidigare skjutbanan i närheten av Rotnäsvägen
  • vägen går sedan förbi Vårberga mot korsningen av Veckjärvivägen och Krökgränden
  • vägen fortsätter förbi Lillträsket i väst och förenas med Lovisavägen (väg 170) i närheten av korsningen till Skarpensvägen

  alternativ två:

  • vägen startar redan från Ebbovägen i närheten av korsningen till Bjurbölevägen
  • i övrigt fortsätter dragningen på samma sätt

Oro för tomterna på Majberget

Borgåfullmäktige beslöt på sitt möte den 30 augusti i år att godkänna en kläm om att staden ”i brådskande ordning” ska utreda möjligheterna att bygga Skärgårdsvägen.

Saken togs plötsligt upp i samband med ärendet som berörde tomtpriser. I bakgrunden finns politikernas oro för att tomterna på Majberget inte har gått åt.

Majberget är Borgå stads nya bostadsområde mellan Vårberga och Tarkis.

Hällström tror att frågan intresserar beslutsfattarna både med tanke på säkerheten och smidigheten i trafiken.

Majberget i Borgå.
Utsikten från Majberget är fin, men området har inte i dagens läge så många invånare som staden hade hoppats på. Majberget i Borgå. Bild: Yle/Katarina Lind borgå

Möjligheten till delade kostnader ska utredas

Kari Hällström tror ändå inte att en förbindelse bakom bostadsområdet har en så stor inverkan på tomtförsäljningen på Majberget.

- Det är förstås svårt att säga. Vägen kan ha en viss betydelse, för att man tar sig snabbare till motorvägen mot Helsingfors eller Kotka. Men jag tror nog att det finns annat som inverkar på tomtförsäljningen än Skärgårdsvägen.

Borgå stad ska ännu utreda om det finns något mellanalternativ med tanke på finansieringen. Allt hänger på NTM-centralen för tillfället.

- Borgå skulle kanske kunna stå för kostnaderna för vägbygget, om staten går med på att sedan ta över ansvaret och kostnaderna för underhållet av vägen. Men läget är väldigt besvärligt, eftersom staten har sagt nej.

Kostar åtminstone cirka 15 miljoner euro

Kostnaderna för bygget av Skärgårdsvägen beräknades för några år sedan till cirka 15 miljoner euro, berättar Hällström.

Om staten inte vill betala, vilka möjligheter finns då kvar?

För tillfället har Borgå stad inte kännedom om några privata aktörer som skulle vara intresserade av att delta i projektet.

- Jag tror inte att vi hittar något företag som skulle få ut något av att delta i finansieringen av vägen. Ett lån skulle vara mer sannolikt i så fall, men det är svårt att säga vilka alla möjligheter som finns i det här skedet.

Korsningen av Rotnäsvägen och Tarkisvägen i Borgå.
En ny vägförbindelse för den tunga trafiken? Ungefär här ska Skärgårdsvägen enligt det första alternativet starta, och gå bakom Tarkis, förbi Vårberga mot västra Lillträsket. Korsningen av Rotnäsvägen och Tarkisvägen i Borgå. Bild: Yle/Katarina Lind tarkisvägen

"Vägen skulle förbättra situationen"

Hällström berättar att frågan om Skärgårdsvägen nu ska diskuteras inom stadsutvecklingen. Först efter det vet man hur man ska gå vidare.

- Vägen har ju att göra både med planläggning och med markanvändning, så det handlar om ett gemensamt ärende.

Personligen anser Hällström att vägen skulle förbättra situationen med tanke på den tunga trafiken i Borgå.

I framtiden ska ännu stora mängder grus sannolikt fraktas från Kråkö i södra Borgå.

- Man skulle också kunna utnyttja Skärgårdsvägen med tanke på genomfartstrafik och busslinjer, till exempel med tanke på trafiken mot Helsingfors.

Läs också