Hoppa till huvudinnehåll

Unga östnylänningar känner sig som viktig del av familjen

En pojke håller om en flicka och blickar ut mot en äng
Över nittio procent av östnyländska fjärde och femte klassare känner sig som en viktig del av sin familj. En pojke håller om en flicka och blickar ut mot en äng Bild: Pixabay/blickpixel vänskap

Enligt en ny enkät är ungdomarna i Östnyland nöjda med sina liv, samtidigt som mängden fritidsaktiviteter och motion har ökat.

I enkäten Hälsa i skolan som genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) frågades fjärde- och femteklassare om de är nöjda med sina liv.

Av Borgåborna svarade 53 procent att de är mycket nöjda, medan 37 procent svarade att de är ganska nöjda.

Också 53 procent av Sibboborna var mycket nöjda, medan samma siffra var 51 procent i Lappträsk. I Lovisa var 48 procent och i Mörskom 44 procent mycket nöjda.

Kvinnor som skejtar.
Kvinnor som skejtar. Bild: Yle/ Frida Lönnroos ungdomar

Överlag är pojkar nöjdare än flickor.

En mycket stor del av dem som svarade på enkäten känner också att de är en viktig del av familjen: Över 90 procent i Sibbo, Borgå, Lovisa och Lappträsk. I Mörskom var siffran 88,2 procent.

Då eleverna i fjärde och femte klass frågades om sin hälsa var det fler som svarade att de mår ganska bra, i stället för mycket bra.

Undantaget är Sibbo där 47 procent ansåg sin hälsa vara mycket bra, medan 43 procent ansåg den vara ganska bra. Medelmåttig svarade 7,5 procent och ganska svag eller svag svarade 1,6 procent.

Borgåborna motionerar mer

Enkäten genomfördes förra gången i Borgå 2013.

Enkäten visar att unga Borgåbor har börjat motionera mer under de senaste åren.

Andelen ungdomar som på sin fritid motionerar en eller flera timmar per vecka så att de blir andfådda har ökat rejält i de högsta klasserna i grundskolan samt i yrkesläroanstalterna.

Andelen nyktra ungdomar har ökat i hela landet på 2000-talet, också i Borgå.

Siderburkar, en randig tygväska och en ungdom som står på stranden.
Siderburkar, en randig tygväska och en ungdom som står på stranden. Bild: Mari Nupponen / Yle ungdomar,cider,alkoholdrycker,alkoholkonsumtion,unga vuxna,badstränder,parkhäng

I dagens läge är 57 procent av högstadieeleverna, nästan en tredjedel av gymnasieeleverna och en fjärdedel av de yrkesstuderande i Borgå helt nyktra.

Samtidigt har andelen ungdomar som använder alkohol varje vecka minskat ytterligare och drickandet i berusningssyfte har minskat.

Övervikt har blivit vanligare

Av samma enkät framgår också att var tionde ungdom känner sig ensam och att övervikt har blivit allmännare speciellt hos elever i gymnasieåldern.

En tredjedel av ungdomarna har varit bekymrade över sitt humör under det gångna året.

Man kan fördjupa sig i enkätresultaten på THL:s sidor.