Hoppa till huvudinnehåll

EK: Det finns sätt att göra alla finländare rikare

Grafik med en uppåtgående pil som hålls upp av människofigurer.
Grafik med en uppåtgående pil som hålls upp av människofigurer. Bild: Mostphotos ekonomi,tillväxt (samhälleliga fenomen),ekonomisk tillväxt,pengar,kapital

Finlands Näringsliv EK har kommit med en lång lista med råd för hur finländarnas ekonomi ska hjälpas upp.

EK uppmanar såväl företagare som hushåll att placera i företag så att alla samhällssegment går framåt i jämbredd.

Verksamhetsplanen för finländskt ägande är uppgjord för regeringsperioden 2019-23, det vill säga på sikt.

Hushållen ska aktiespara flitigare, alla bör få bättre insyn i ekonomiska frågor

De 18 åtgärder som arbetsgivarsidan lägger fram ska få hushållen att aktiespara mer och få den enskilda medborgaren att bli intresserad och mer insatt i ekonomiska frågor.

Lönsamheten ska förbättras med hjälp av skattejusteringar, det ska göras enklare att starta företag och tillväxten ska främjas.

EK:s förslag:

1. Dividender och överlåtelsevinster från börsnoterade bolag bör bli skattefria upp till 1 500 euro.

2. En ny modell för långsiktigt aktiesparande ska skapas.

3. Undervisningen i ekonomikunskap ska utökas.

4. Lärare ska få möjlighet att bli bättre insatta i ekonomiska frågor.

5. Ett nytt skatteprogram som sträcker sig över valperioderna ska inrättas.

6. Arvs- och gåvoskatten ska först sänkas och därefter helt slopas.

7. Mer avreglering och flexiblare regler för marknaden.

8. Tillväxt-, internationaliserings- och finanstjänster för små och medelstora företag ska upprättas.

9. Entreprenörskap ska underlättas.

10. Mera lokala avtal ska slutas.

11. First North-företagens dividendskatt ska återställas till samma nivå som de onoterade företagens.

12. Allmännyttiga samfunds placeringar i riskkapitalbolag bör beskattas neutralt.

13. Utländska investerares möjligheter att placera i finländska riskkapitalbolag bör förbättras.

14. Det mångsidiga pensionssystemet bör bibehållas.

15. Statsrådets avdelning för ägarstyrning bör inneha en aktiv roll i att befrämja ägarskapet.

16. De statsbolag som är börsdugliga ska listas.

17. Privatfinansiärer ska ges möjlighet att delta i statsbolagens listning och utdelning.

18. Fungerande praxis för ägarstyrning bör uppmuntras också i företag som ägs av landskap och kommuner.

Ursprunglig artikel: Teija Santaharju/Yle Uutiset

Läs också