Hoppa till huvudinnehåll

Här ska du akta dig extra noga för älgkrockar - vi pekar ut de tre värsta olycksplatserna i landet

En älg springer över en väg.
En älg springer över en väg. Bild: Mostphotos älg

Antalet älgkrockar har ökat under 2010-talet. Till de värst olycksdrabbade vägsträckorna hör platser nära Vasa och på Åboleden strax utanför huvudstadsregionen.

Det är nu på hösten som man ska se sig extra noga för som bilist. Risken är som störst för att man krockar med en älg eller hjort.

Att älgolyckorna är vanligare på hösten än under andra årstider beror på att älgarna rör sig mera. Det har att göra med brunsttiden och med älgjakten, påpekar jaktchef Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

- Dessutom är körförhållandena överlag sämre på hösten. Det blir till exempel mörkt medan trafiken fortfarande är livlig, säger han.

Stor fara i Österbotten

Enligt Körhämö är landets mellersta del mest utsatt för älgolyckor.

- Områden med det tätaste älgbeståndet når man om man åker från Österbottens kusttrakter genom landets mellersta del till sydöstra Finland. Ifjol inträffade flest älgkrockar inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Norra Savolax, nämner Körhämö.

Enligt statistiken ligger det område som oftast drabbas av älgkrockar kring Martois i Korsholm, på Lillkyrovägen och Tobyvägen.

Följande platser som toppar listan över älgolyckor ligger på Åbo motorväg vid Palojärvi i Vihtis och på riksväg 4 i Kärsämki som ligger i Norra Österbotten.

Karta över antal älgkrockar 2012-2016
19 älgolyckor åren 2012-2016 i Korsholm intill Vasa. Källa: Trafikverket Karta över antal älgkrockar 2012-2016 älgkrockar

Karta över antal älgkrockar 2012-2016
15 älgolyckor åren 2012-2016 i Vihtis. Källa: Trafikverket Karta över antal älgkrockar 2012-2016 älgkrockar

Karta över antal älgkrockar 2012-2016
15 älgolyckor åren 2012-2016 i Kärsämäki. Källa: Trafikverket Karta över antal älgkrockar 2012-2016 älgkrockar

Jägarna kan minska antalet olyckor

Trafikolyckorna med älgar och hjortdjur har ökat under de senaste åren. Det beror helt enkelt på att djurbestånden har vuxit.

Man räknar med att utvecklingen vänder i år, för nu har myndigheterna ökat jaktkvoterna för både älg och hjortdjur med en fjärdedel.

En jägare med jakthund går över en åker.
En jägare med jakthund går över en åker. Bild: Mostphotos/Robert Nyholm jakt,jägare,jakthundar,Älgjakt

Dessutom tillåts numera vaktjakt på åkrar redan innan den egentliga jaktsäsongen börjar. Det innebär att jägarna inväntar viltet vid platser dit man vet att de kommer till exempel för att söka föda.

Det beräknas ha effekt särskilt när det gäller hjortkrockar som är vanliga i Egentliga Finland.

- Hjortkrockarna har ökat avsevärt under de senaste åren och man försöker minska dem med ökad jakt, säger Jani Körhämö vid Finlands viltcentral.

- Den tidiga vaktjakten kan föra med sig att stammen av vitsvanshjort minskar före den värsta krocksäsongen i november, säger han.

Bättre krockskydd ger färre skadade

Trots att älgkrockarna blir flera, skadas allt färre människor i dem. Under 2010-talet har det till exempel förekommit två år då ingen har dött i älgkrockar.

Det har att göra med att bilarnas krockskydd har blivit bättre, säger verkställande direktör Anna-Liisa Tarvainen vid Trafikskyddet.

- Bilarnas tekniska utrustning påverkar graden av skador vid en krock. Faktorer som inverkar är bilens konstruktioner och hurdana krockkuddarna är.

Ifjol inträffade 1 881 älgolyckor. Antalet döda var sex personer. Antalet skadade var 144.

Diagram med antalet älgolyckor.
Diagram med antalet älgolyckor. Diagram

De allra flesta krockarna leder alltså inte till några personskador. Det står i kontrast till den typiska bilden av älgkrockar med totalt krossade bilar.

- Krockarna blir värst om älgen faller ihop över bilens framdel, med det går inte alltid så illa, säger Tarvainen.

- Det kan också hända att bilen stöter mot älgens bakdel, så att djuret kan fortsätta utan att falla över bilen. Men också i det här fallet kan det gå illa, eftersom bilen till exempel kan välta.

Älgvarning ges inte utan orsak

Det vanligaste är att älgkrockar inträffar på tvåfilig landsväg i gryningen eller i skymningen. Allra störst är risken ungefär en timme efter solnedgången.

Diagram med klockslag för älgolyckor.
Diagram med klockslag för älgolyckor. Diagram

Det finns all orsak för bilisterna ta trafikmärkena för älgfara på allvar, säger Anna-Liisa Tarvainen vid Trafikskyddet och inskärper att man ska sänka hastigheten när man kommer till ett varningsmärke.

- Ju högre hastighet, desto värre blir följderna av en kollision. Sannolikheten för dödsfall och för bestående handikapp växer klart, säger Tarvainen.

Hon anser att bilisterna i dagens läge inte har tillräcklig respekt för älgvarningsmärkena.

- De finns inte vid vägkanten utan orsak, säger hon.

Artikeln bygger på en text på yle.fiskriven av Emmakaisa Jokiniemi, Eetu Pietarinen och Eemeli Martti.

Läs mera:

Se upp med rådjur på vägen innanför Ring tre - så undviker du att krocka med dem

Älgbeståndet i huvudstadsregionen har hållits konstant medan rådjuren flyttat innanför Ring tre och orsakar många olyckor. Bästa sättet att undvika en trafikolycka är genom att köra sakta och vara observant.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes