Hoppa till huvudinnehåll

Minskat intresse för adoptioner, fler barn omplaceras i ursprungslandet

Jordglob med barnhänder.
Färre barn adopteras internationellt, en trend inte bara i Finland utan också internationellt. Jordglob med barnhänder. Bild: Most Photos/Rossella Apostoli världskarta,adoption,barn (familjemedlemmar),rasism

På tolv år har antalet barn som adopterats till Finland sjunkit från dryga 300 till 58. Även om färre barn adopteras till Finland blir inte köerna längre eftersom färre finländska par ansöker om adoption.

Att internationella adoptioner minskar är inget specifikt för Finland, trenden är tydlig också internationellt.

Hos de båda finländska adoptionsorganisationerna Rädda Barnen och Interpedia uppger man att det finns flera orsaker.

- Vi har nu kommit tillbaka till nivån där vi var innan Kinaåren. Åren 2003-2005 adopterades många barn från Kina, inte bara till Norden utan till hela världen, säger adoptionsansvariga Marika Eleranta på Interpedia.

Det ökade välståndet i Kina och strävan efter att omplacera barn nationellt har gjort att färre barn adopteras från Kina.

En annan orsak är Ryssland som avbröt adoptionssamarbetet med Finland efter att lagen om könsneutrala äktenskap godkändes år 2015.

Inom adoptionsfältet förekommer konstant förändringar. En del kontaktländer avslutar sitt samarbete medan nya samarbeten inleds. Gemensamt är att det tar länge att etablera ett välfungerande samarbete.

- Samarbetet har avbrutits med Etiopien och Kenya därifrån det tidigare kom flera barn. Det har kommit flera nya länder, men samarbetet har inte kört igång som med de forna länderna, säger informatör Max Holm på Rädda Barnen.

Fyra figurer håller varandra i händerna.
Situationen med internationella adoptioner ändras med samhällsutvecklingen. Gamla kontakter avslutas och nya etableras, vilket är tidskrävande. Fyra figurer håller varandra i händerna. Bild: Most Photos/darrenw adoption,barn (familjemedlemmar),familjer

Färre finländska par önskar bilda familj

Antalet adoptioner varierar årligen, men några kraftiga ökningar är inte att vänta de närmaste åren, menar Elmeranta.

Vid sidan av att färre barn behöver adopteras internationellt, minskar intresset för adoptioner och fler par väljer frivillig barnlöshet.

En vanlig missuppfattning är att väntetiden för adoption är längre då färre barn kommer till Finland, men så är inte fallet.

- Ibland är det svårt att se utifrån, att köerna är mindre då det kommer färre barn. Men vi har den känslan att väntetiderna har kommit ner ordentligt. Förstås finns det enskilda fall där tiden drar ut. Vi har varje år flera adoptioner där väntetiden här hos oss är ett år eller under och det kan inte utläsas ur statistiken, säger Elmeranta.

Hos Rädda Barnen är den genomsnittliga väntetiden för barnbesked ett år och sju månader efter att adoptionsansökan inlämnats. Före adoptionsansökan kan lämnas in, genomgår familjen en hemutredning där adoptionstillstånd beviljas och den processen varar ungefär ett år.

En trend i den finländska familjepolitiken är att fler väljer att bilda familj senare, vilket också får konsekvenser för eventuell adoption.

- Många fertilitetsbehandlingar har blivit bättre, men de är tidskrävande och familjerna stannar i dem länge, säger Eleranta.

En man och en kvinna går på ett fält med en hund.
Allt fler väljer i dag frivillig barnlöshet. En man och en kvinna går på ett fält med en hund. Bild: Most Photos/CandyBox Images mänskliga relationer,höst

Efter 50 år får man inte längre adoptera

År 2012 förnyades den finländska adoptionslagen. Enligt den får inte en person som fyllt 50 år längre adoptera.

Personer som erhållit adoptionstillstånd förlorar det i samband med att de fyller 50 år. Tanken är att förhindra en stor åldersskillnad mellan förälder och barn, men samtidigt går man miste om många potentiella föräldrar menar Elemeranta.

- Det kan vara en anledning till att man inte söker sig till adoptionsrådgivning eftersom man tänker sig att processen är lång och att man inte hinner få sitt barn före man fyller 50 år, säger Elmeranta.

Det är tydligt att färre personer som fyllt 40 år väljer att inleda adoptionsprocess.

- De handlar om personer som varit väldigt potentiella föräldrar till litet äldre barn på tre-fyra år, säger Elmeranta.

Förutom en åldersgräns på 50 år får inte åldersskillnaden mellan barn och förälder överstiga 45 år.

- Vi vill uppmuntra familjer att söka, för det finns också kortare processer inom adoptionsvärlden. Alla är inte så superlånga som det varit tal om i media, säger Elmeranta.

Kalender i svartvitt
Personer som fyllt 40 år går mera sällan in i adoptionsprocessen med rädsla för att inte hinna få ett barn före de fyller 50 år. Kalender i svartvitt Bild: Most Photos/LOOK3D Kalender

Fler adoptioner då ekonomin blir bättre?

Då samhällsekonomin i Finland blir bättre finns det förhoppningar om att de internationella adoptionerna blir fler. Lika många barn som under toppåren med Kina är det inte fråga om, men en försiktig ökning.

- Om vi har ett litet bättre ekonomiskt läge så kan det gå upp. I och med att samarbetet med nuvarande kontaktländer fördjupas så finns det också utrymme för fler adoptionsansökningar. Vi har möjlighet att ta in fler ansökningar, säger Holm.

Familj som promenerar i park.
Processen för att få adoptera kan upplevas som lång, men både Rädda Barnen och Interpedia menar att den är rimlig även om det förekommer mera tidskrävande fall. Familj som promenerar i park. Bild: Most Photos/Syda Productions familjer,föräldrar,barn (familjemedlemmar),adoption

Läs mera:

Första mötet med sonen: ”Obeskrivligt rörande”

Allt färre barn adopteras till Finland och färre par väljer att gå in för en adoptionsprocess. Familjen Pettersson i Jakobstad adopterade sonen Denzel i början av året efter många års längtan.

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP