Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheterna har fått över 20 anmälningar mot hemvården under ett halvår

En äldre persons händer på en käpp.
En äldre persons händer på en käpp. Bild: Mostphotos äldreomsorg

Fallet nyligen där en hemvårdsklient i Hangö dog på grund av undernäring är inte det enda exemplet på vårdbrister. Under ett halvår har myndigheterna tagit emot 24 anmälningar mot hemvården, visar siffror som Yle Nyheter har fått ut.

Fallen med hemvårdspatienter som farit illa är många och den första att medge det är vårdarnas branschorganisation Supers ordförande Silja Paavola.

- Människor har dött på grund av brister i vården, säger hon.

Paavola säger att orsaken till problemen är att kommunerna inte satsar tillräckligt. Dessutom sorterar allt för många och för sjuka äldre under hemvården.

Flest anmälningar i västra Finland

Fram till juni i år har 24 problem som gäller hemvården anmälts till landets olika regionförvaltningscentraler.

De flesta anmälningarna gällde västra Finland, de var sju till antalet. Näst flest - fyra anmälningar - gällde södra Finland.

Anmälningarna har gällt allt från problem med trygghetstelefonen till att klientens vårdplan inte har uppfyllts, men det har under de senaste åren funnits betydligt värre problem än så.

Valvira: Marginellt fenomen

På det hela taget tycker överinspektör Elina Uusitalo på övervakningsmyndigheten Valvira att hemvården trots allt fungerar bra.

- Kommunerna gör så gott de kan och det har satsats mycket på hemvården de senaste åren. De allvarliga brister som leder till anmälningar är ett marginellt fenomen, säger hon.

Läs mera:

Kolumn: Att leva ensam i en säng - Vi vill höra om dina erfarenheter av hemvården

Vem lider mest när den gamla inte längre kan stiga upp från sängen och är alltför förvirrad för att komma ihåg att äta, ta medicin eller sköta sin personliga hygien? Den gamla, de anhöriga eller hemvårdaren som hastar förbi, men aldrig hinner stanna?
Vi vill gärna höra om dina erfarenheter.