Hoppa till huvudinnehåll

Platsen är klar – nu väntar Vasaregionen på batterifabrikerna

Här planeras Giga vaasa, längst till höger i bild syns flygfältets landningsbana.
Här planeras Giga vaasa, längst till höger i bild syns flygfältets landningsbana. Bild: Vasa stad Skiss,gigavaasa

Förberedelserna är i full gång för batterifabriksetableringar i Vasaregionen. Nu finns ett fabriksområde och i praktiken kan ett batterifabriksprojekt inledas redan sommaren 2018.

Vasa stad, Korsholms kommun och GigaVaasa-arbetsgruppen har fört saken framåt i intensivt samarbete.

- Vasaregionen har varit enhälligt bakom batterifabriksprojektet ända sedan det offentliggjordes, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

- Vi har ett stort försprång mot våra konkurrenter eftersom vi har kommit så långt i planeringen och har någonting konkret att erbjuda, säger Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.

Tomas Häyry, Ulla Mäki-Lohiluoma och Rurik Ahlberg.
Tomas Häyry, Ulla Mäki-Lohiluoma och Rurik Ahlberg. Tomas Häyry, Ulla Mäki-Lohiluoma och Rurik Ahlberg. Bild: Yle/Anna Ruda Tomas Häyry,Rurik Ahlberg,ulla mäki-lohiluoma

- Marknadssituationen för energilagring och batterier och den teknologiska brytningen har framskridit till och med snabbare än förutspått. Vi har inlett direkta kontakter med batterifabriksaktörer och har nu beredskap för att ta emot också stora investeringar från olika delar av världen, säger Häyry.

Till höger eller öster om flygplatsen planeras Giga vaasa området.
Till höger i bild och öster om flygplatsen planeras Giga vaasa området. Till höger eller öster om flygplatsen planeras Giga vaasa området. Bild: Vasa stad Vasa flygplats,landningsbana,gigavaasa

Området bakom Vasa flygfält lämpligast

För att kunna bygga en batterifabrik är det viktigt att det finns en tillräckligt stor tomt och andra verksamhetsförutsättningar i anslutning till den.

I början av år 2017 identifierades fyra möjliga placeringsställen i Vasaregionen. Av dem valdes området bakom Vasa flygfält ut. Bland annat på grund av de logistiska förutsättningarna och tidtabellsfrågor.

Under arbetets gång har man varit i kontakt med flera batterifabriker. Bland annat svenska Northvolt som i juli meddelade att de inte kommer att etablera sig i Vasa.

- Vi har lärt oss mycket om vad man ska ta i beaktande för en batterifabrik av diskussionerna med Northvolt, säger Vaasa Parks Ulla Mäki-Lohiluoma.

Området har redan kartlagts

Korsholms och Vasas gemensamma NLC (Nordic Logistic Center) Vasa-område på cirka 400 hektar hade redan planlagts på delgeneralplannivå.

Vasa stad inledde i början av året också en utredning om hur lämpligt det mellan 500 och 600 hektar stora området på östra sidan om flygfältet är som område för storindustri och batterifabrik.

Kartläggningen av fabriksområdet inleddes genast då GigaVaasa-projektet offentliggjordes.

- Vi kan erbjuda stora tomter som ligger nära flygfältet, järnvägen som går ut till hamnen och motorvägen, säger Mäki-Lähiluoma.

Kartläggningen av fabriksområdet inleddes genast då GigaVasa-projektet offentliggjordes.

Karta över Vasa och Korsholm och området för Giga vaasa.
Karta över området. Karta över Vasa och Korsholm och området för Giga vaasa. Bild: Vasek gigavaasa

Planerna läggs fram i Vasa och Korsholm ännu i år

En stor grupp representanter för kommuner och utvecklarorganisationer från Vasaregionen har deltagit i planeringen, likaså konsulter närmast från Helsingfors samt experter från företag i Vasa.

Naturutredningar och andra utredningar i anslutning till områdets planläggning och miljökonsekvensbedömning inleddes redan i mars.

Planläggningen kommer att framläggas i båda kommunerna under det här året, troligen i oktober enligt Ahlberg.

Artikeln uppdaterad 14.40 med kommentarer av Häyry, Ahlberg och Mäki-Lohiluoma.