Hoppa till huvudinnehåll

Gågata eller inte - Havsgatan i Hangö dyker upp igen

Havsgatan i Hangö.
Havsgatan är den mest omtalade gatan i Hangö. Havsgatan i Hangö. Bild: Yle/Robin Lindberg hangö promenadstråk

Armbrytningen fortsätter kring frågan om Havsgatan i Hangö ska vara en gågata eller inte. Grundfrågan är vem som bestämmer vilken status gatan ska ha.

Den lilla gatustumpen utanför hotell Regatta verkar ha fått en stor symbolbetydelse.

Om man vill dra kurvorna raka kan man säga att det är en kamp mellan å ena sidan tekniska nämnden och å andra sidan stadsstyrelsen tillsammans med stadsdirektören.

Flera beslut

Hittills har svängarna kring Havsgatan varit många.

I maj 2016 beslöt stadsstyrelsen i Hangö att Havsgatan ska vara en gågata. Orsaken är att stadsstyrelsen har kommit överens om det med företaget Regatta Resorts i sitt samarbetsavtal.

Regatta Resorts har byggt Hangö havsbad och lägenheter på Fabriksudden. Företaget har för avsikt att också bygga ett hotellannex på udden.

Då hade frågan redan behandlats flera gånger både i stadsstyrelsen och i tekniska nämnden. Tekniska nämnden hade för sin del sagt nej till en gågata.

Stadsfullmäktige överraskade

I maj 2017 beslöt stadsfullmäktige överraskande att Havsgatan trots allt ska vara en vanlig gata där bilar får köra. En orsak var att man inte ville binda Havsgatan vid att alltid vara en gågata.

Beslutet fattades i samband med den nya detaljplanen för Fabriksudden. Eftersom det för tillfället pågår en domstolsprocess om detaljplanen, så gäller den inte ännu.

Vem får bestämma?

Frågan är nu vem som har befogenheter att bestämma vilken status en gata har. Det hör i princip till tekniska nämnden att fatta beslut om gatuplanen.

Hangös jordbyggnadschef Jukka Takala säger därför att situationen för tillfället inte är helt enkel att tolka.

- Vi väntar på domstolsbeslutet om detaljplanen, men för tillfället gäller stadsstyrelsens beslut om Havsgatan, säger han.

Därför har staden placerat ut betonggrisar vid Havsgatan, så att bilar inte kan köra där.

Tre alternativ

Om domstolsprocessen resulterar i att Havsgatan ska vara en vanlig gata är det upp till tekniska nämnden att besluta hur den ska användas. I princip finns det tre alternativ:

  • att den är en gågata.
  • att den är en gårdsgata där fordonen måste anpassa sin hastighet efter fotgängarna.
  • att den är en vanlig gata för trafik.

Extra ärende igen

Tekniska nämnden i Hangö ville i god tid hissa flaggan för att Havsgatan ska vara en vanlig gata där bilar får köra.

Nämnden tog upp saken som ett extra ärende på sitt möte 20.9. Medlemmarna i nämnden röstade enhälligt för förslaget.

Jukka Takala tokar det främst som ett ställningstagande där tekniska nämnden redan nu gör klart vilken ståndpunkten i frågan är.

Artikeln korrigerades måndagen den 25.9.2017 vid 10.15-tiden. Tidigare stod det felaktigt att Regatta Resorts har byggt ett hotellannex på Fabriksudden. Hotellbygget har ännu inte förverkligats.

Läs också