Hoppa till huvudinnehåll

Mera skum och inga plaströr på taket – två svåra industribränder utmynnade i nya rekommendationer

Brand i Meri-Pori 30.1.2017
Brand i Meri-Pori 30.1.2017 Bild: Yle/Karri Laihonen eldsvådor,brand i meri-pori 30.1.2017

Två omfattande bränder inträffade inom loppet av en vecka i Satakunta i januari. Olycksutredningscentralen konstaterar att det finns utrymme att förbättra brandsäkerheten inom industrin.

Den 26 januari eldhärjades en anläggning för plaståtervinning i Påmark och fyra dagar senare brann det på en färgpigmentfabrik i Björneborg.

Båda bränderna var svårsläckta och krävde mycket resurser av brandväsendet.

I Påmark brann en stor mängd återvunnen plast och det aktiva släckningsarbetet pågick i nio timmar. Den ekonomiska förlusten var på några tusen euro. Björneborgsbranden var släckt efter tjugo timmar. Fabriksbyggnadens tak och processrör förstördes och de ekonomiska förlusterna räknas i tiotals miljoner euro.

Fyra brandmän skadades

I släckningsarbetet i Påmark skadades tre brandmän lindrigt och i Björneborg fick en brandman lindriga skador.

Olycksutredningscentralen ger nu fyra säkerhetsrekommendationer.

I den första rekommenderas att inrikesministeriet tillsammans med räddningsverken ser till att industriobjekt i sin räddningsplanering förbereder sig för långa och omfattande bränder.

För det andra rekommenderar Olycksutredningscentralen att det alltid finns snabb och god kapacitet att använda skum som släckningsämne.

Vid titandioxidfabriken i Björneborg löpte plaströr på taket och elden spred sig snabbt då det föll ner brinnande plast på takmaterialet. Därför rekommenderar Olycksutredningscentralen att brandsektionering även gäller rörledningar och andra installationer utanför en byggnad. Rörledningar betraktas inte alltid som en del av byggnaden och det ansöks inte nödvändigtvis om bygglov för dem, konstaterar centralen. Rörledningar har på många ställen byggts över brandsektionerna utan brandstopp, vilket möjliggör en snabb brandspridning, säger ledande utredare Kai Valonen.

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att Plastindustrin rf låter kartlägga brandriskerna med plaståtervinning.