Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten får en långsiktig strategi

Havreåker på Söderfjärden.
Havreåker på Söderfjärden. Bild: Yle/ Malin Hulkki havre,åkerbruk,Skörd,söderfjärden

Förberedelserna inför landskapsreformen går vidare. Under hösten jobbar man i Österbotten bland annat med en ny landskapsstrategi.

Det nya landskapets strategi är den första i sitt slag.

Arbetet med att skapa en strategi för det nya landskapet börjar med att komma överens om långsiktiga målsättningar och vision.

Myndigheter, organisationer och invånarna i Österbotten deltar i arbetet under hösten.

Fördelning av uppgifter

Beskrivningarna av de uppgifter som flyttas över till det nya landskapet blev färdiga i våras.

- Nu är det dags att urskilja vilka uppgifter som hör till landskapet som ska organisera tjänsterna, och vilka som hör till serviceproducenterna, som affärsverket för social- och hälsovården och den privata sektorn, säger landskapsdirektör Kaj Suomela i ett pressmeddelande.

Landskapsdirektör Kaj Suomela.
Landskapsdirektör Kaj Suomela Landskapsdirektör Kaj Suomela. Bild: Yle/Malin Hulkki Österbotten,Vasa,Kaj Suomela,suomela

Dessutom planeras strukturen för landskapskoncernen och samarbete med kommunerna och andra aktörer i regionen.

Personal rekryteras

Det kommer att göras tidsbundna anställningar för att lägga grunden för landskapets förvaltning.

Innan rekryteringsprocessen kan börja behövs ändå en bekräftelse av hur mycket statsfinansiering Österbotten får.

Österbottens förbund
Landskapsreformen samordnas i Österbotten av Österbottens förbund. Österbottens förbund Bild: YLE/Sofi Nordmyr österbottens förbund

Också regeringspropositionen om valfrihet inom social- och hälsovården påverkar rekryteringsprocessen. Propositionen väntas i slutet av oktober.

Nytt system analyserar österbottniska kommuners vårddata

Information som finns inom social- och hälsovården kommer att samlas i ett gemensamt datasystem som gör det möjligt att analysera information på landskapsnivå.

Med hjälp av systemet kan man exempelvis utvärdera servicebeteende och servicebehov hos en viss kundgrupp.

Nu ligger informationen i kommunernas egna datasystem och det är svårt att analysera och jämföra uppgifterna. Vasa sjukvårdsdistrikt anskaffar systemet från Neotide Ab.

Det nya landskapet Österbotten påbörjar sin verksamhet 1.1.2020.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten