Hoppa till huvudinnehåll

Barnmorskestuderande missnöjda med nedskärningarna: Vi får inte den undervisning vi behöver

Barnmorska tar hand om gravid kvinna på sjukhus.
Nätstudier lämpar sig dåligt för intensivvård. Barnmorska tar hand om gravid kvinna på sjukhus. Bild: Mostphotos / Doug Olson mediciner,hälsa,graviditet,förlossning,gynekologer,mödrarådgivningar,hälsovård,kvinnor,gravida kvinnor,kvinnoperspektiv

Petra Zarbock och Katarina Söderström studerar till barnmorskor för tredje året vid yrkeshögskolan Arcada. De är missnöjda över att en hel del av studierna flyttats över till nätet. De måste arbeta för mycket på egen hand och får inte det stöd som de skulle behöva.

Första året var helt okej, vi hade mycket lektioner och sedan blev det bara mer och mer undervisning på nätet, säger Petra Zarbock och tillägger att de nu bara har tre föreläsningar i veckan.

Nedskärningarna i yrkeshögskolorna är kring 20 procent, men det här är inte ens det värsta säger Arcadas rektor Henrik Wolff.

- Det besvärligaste är att nedskärningarna inte tar slut. Vi får fortfarande inte indexjusteringar, vilket betyder att vi varje år förlorar lite.

Så här fortsätter det i alla fall under den här regeringsperioden, konstaterar Wolff.

Henrik Wolff, rektor och vd för yrkeshögskolan Arcada.
Arcadas rektor Henrik Wolff befarar att nedskärninganra blir värre. Henrik Wolff, rektor och vd för yrkeshögskolan Arcada. Bild: Niklas Evers Yrkeshögskolan Arcada,arcadas rektor henrik wolff

Nedskärningarna är så drastiska att ingen yrkeshögskola kommer undan också om vi har en finansieringsmodell som bygger på prestationer, säger Wolff.

Inga prestationer är så stora att de hjälper här

Enligt Wolff syns det här i att både undervisningen och stödfunktionerna har fått lida.

- Det blir färre undervisningstimmar och man gör mindre resultat med mindre pengar.

Visserligen har vi i internationell jämförelse haft en klasstung undervisningsmetod, säger Wolff. Vi har haft fler lektioner här än i andra länder.

Studera via nätet

Enligt Katarina Söderström har undervisningen minskat varje år.

- Vi blir just färdiga sjukskötare och nu har vi nästan inga timmar. Det känns ju helt bakvänt.

barnmorskestuderande
Katarina Söderström tycker att det är bakvänt att lektionerna blir färre just när de borde bli färdiga. barnmorskestuderande Katarina Söderström, barnmorskestuderande

Rektor Henrik Wolff försvarar ändå förfarandet med självstudier.

- Det är klart att det är en förändring, det är mindre undervisning, men det är inte enbart negativt att studenterna sköter sina studier själva.

- Mera eget ansvar är inte helt fel.

Men barnmorskestuderandena Katarina Söderström och Petra Zarbock anser att långa avhandlingar och nätstudier inte räcker till om man ska jobba på sjukhus.

Intensivvård är inget som du lär dig genom att skriva

Det är ett praktiskt arbete och det är mycket du måste veta, säger Katarina Söderström och tillägger att den kursen var i alla fall helt för kort.

Varierande nivå på praktikplatserna

Katarina Söderstöm och Petra Zarbock berättar också att nivån på praktikplatserna varierar mycket. Till exempel har Zarbock fått ta många papaprov, medan en del studiekompisar inte har fått göra det mer än en gång.

Katarina Söderström berättar att olika handledare också har väldigt olika kompetens till exempel när det gäller att undervisa i kanylering, det vill säga att sätta en kanyl på patienten.

- Och jag var helt att vänta nu, det här hör ju till basics!

Jag hade en handledare som sa att vi inte kan öva kanylering eftersom hon inte kan göra det
barnmorskestuderande
Man får inte vara osäker i det här jobbet, säger Petra Zarbock. barnmorskestuderande Petra Zarbock, barnmorskestuderande

Petra Zarbock säger att kanylering är något som de undervisades i redan på första året och tillägger:

- Det är inte bra att vara osäker i det här jobbet.

Enligt Henrik Wolff består vårdsektorns utbildning mycket av praktik. Det här är reglerat på europeisk nivå enligt noggranna direktiv.

- Problemet är kanske att det börjar vara kärvt med att få bra praktikplatser.

Vad är politikernas ansvar?

Det behövs tuffare tag av politikerna att peka med hela handen i vilken riktning vi borde gå för att behålla kvaliteten i det finska högskolesystemet, säger Wolff.

Vad yrkesskolorna beträffar har de drabbats allra värst, där är situationen katastrofal just nu

Sari Multala (Saml) är medlem i riksdagens kulturutskott som ansvarar för utbildningsfrågor. Hon säger att det inte låter bra att barnmorskorna upplever att de inte får tillräckligt mycket utbildning.

sari multala
Sari Multala anser att barnmorskorna gör ett så viktigt jobb att de bör få adekvat utbildning. sari multala Bild: Yle/Parad Media efter nio

- Jag vet själv hur viktigt det är att barnmorskorna kan sitt arbete. Enligt min upplevelse har de väldigt hög moral, god kompetens och gör ett väldigt viktigt arbete.

Om det är så att de inte får de verktyg de behöver, är det inte rätt

Multala förklarar att ett större visionsarbete är på gång vad högskolestudier beträffar.

- Det är klart att vi behöver en tydlig vision och klara målsättningar.

Enligt Multala finns det en parlamentarisk grupp som med ministeriets stöd utvecklar hela utbildningssystemet. Här ingår också planering av finansieringen.

- Har man en utbildning som kräver mycket praktisk undervisning, bör vi se till att alla får den utbildning de bör få.

- Det behövs noggranna avtal mellan arbetsplatsen och skolan.

Fundera inte på vad ni studerar, bara ni studerar

Henrik Wolff som går i pension i slutet av det här läsåret, har ett tydligt budskap både till nuvarande och kommande studerande:

- Vi behöver höja utbildningsnivån i vårt land, det är grunden för ett bättre liv för oss alla.

Det lönar sig att studera och det lönar sig att studera snabbt. Fundera inte så mycket på om det här valet är just det rätta för mig, säger Wolff.

Enligt Wolff finns det många rätta val och alla rör sig ändå på arbetsmarknaden vid något skede.

- Jag valde rätt när jag blev matematiker och trodde att jag skulle låsa in mig i en kammare och tänka för mig själv utan att prata med andra.

- Jag fick ett helt annat liv och det är jag väldigt nöjd med, säger Wolff.

Läs också