Hoppa till huvudinnehåll

De gröna vill höja flyktingkvoten till 2 500

Asylsökande demonstrerar i Torneå den 5 september 2017 mot Finlands asylpolitik.
Asylsökande demonstrerade i Torneå den 5 september 2017 mot Finlands asylpolitik. Asylsökande demonstrerar i Torneå den 5 september 2017 mot Finlands asylpolitik. Bild: Lehtikuva / Panu Pohjola asylsökande,flyktingar,Torneå,demonstration

De gröna vill höja antalet kvotflyktingar till 2 500 omedelbart och i framtiden till minst samma nivå som i de övriga nordiska länderna.

Det här slår De grönas partidelegation fast i ett asylpolitiskt dokument som den godkände i dag. I dag är Finlands flyktingkvot 750 per år.

De gröna kräver också att inkomst- och tidsgränserna slopas vid familjeåterförening för personer som beviljats internationellt skydd.

- Erfarna asyljurister säger att nivån på asylbesluten rasat och att asylsökarnas rättsskydd hotas på ett aldrig tidigare skådat sätt. Följderna av skärpningspolitiken måste nu utredas och sedan krävs en justeringsmanöver, säger ordföranden för De grönas partidelegation, Kaisa Hernberg.

Gröna förbundets partikongress i Tammerfors sommaren 2017. Från vänster  viceordförandena Maria Ohisalo, Hanna Halmeenpää och Veli Liikanen, partisekreteraren Lasse Miettinen, delegationens ordförande Kaisa Hernberg och ordföranden Touko Aalto.
Från vänster viceordförandena Maria Ohisalo, Hanna Halmeenpää och Veli Liikanen, partisekreteraren Lasse Miettinen, delegationens ordförande Kaisa Hernberg och ordföranden Touko Aalto. I Tammerfors sommaren 2017. Gröna förbundets partikongress i Tammerfors sommaren 2017. Från vänster viceordförandena Maria Ohisalo, Hanna Halmeenpää och Veli Liikanen, partisekreteraren Lasse Miettinen, delegationens ordförande Kaisa Hernberg och ordföranden Touko Aalto. Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press De Gröna,Maria Ohisalo,Hanna Halmeenpää,Touko Aalto,Veli Liikanen,Lasse Miettinen,Kaisa Hernberg

De gröna vill även att fler asylsökande ska kunna få bo i finländarnas hem. Hernberg säger att målet är att göra det enklare för asylsökande och personer som vill ge dem härbärge att hitta varandra.

Partiet skriver att regeringen skärpt invandringspolitiken radikalt utan att utvärdera helhetspåföljderna av besluten. Regeringen har bland annat försämrat asylsökandenas rätt att få juridisk hjälp samtidigt som Migrationsverket har skärpt sina lagtolkningar, uppger partiet.

Följderna av besluten märks som en ökning av andelen negativa asylbeslut. Partiet vill även tillfälligt avbryta alla tvångsavvisningar tills det är säkerställt att asylprocessen garanterar asylsökandenas rättsskydd, grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter.

Text: FNB