Hoppa till huvudinnehåll

Inga åtal mot djurskyddsförening: "Kortvarig styrelse kan inte åtgärda dålig stämning som pågått i över ett årtionde"

En katt.
Helsingfors djurskyddsförening tar årligen hand om hundratals katter. Arkivbild. En katt. Bild: Mashhour / Creative Commons BY, SA / Wikimedia Commons Digitreenit,katt

Åklagaren har beslutat att inte väcka åtal i det misstänkta arbetarskyddsbrottet vid Helsingfors djurskyddsförening. Tre styrelsemedlemmar och en chef vid föreningen var misstänkta för brott.

Det centrala i brottsutredningen var ett brev som flera djurskötare skickade till föreningens styrelse i november 2015. I brevet larmade de anställda om belastning och osakligt bemötande. Yle Huvudstadsregionen har berättat om brevet där det också framkom att det var brist på mat som djur ska äta vid diarré, kattmat och kattsand, vilket ledde till att djurskötarna köpte detta för egna pengar.

Åklagaren tog ställning till om styrelsen och personen i chefsställning gjorde tillräckligt för att förbättra arbetsmiljön efter att de fått vetskap om bristerna.

Några av dem som undertecknade brevet sade upp sig en tid efter att brevet delgavs styrelsen medan några andra blev på långvariga sjukledigheter.

"Dålig stämning i över ett årtionde"

Bara en av de målsägande, det vill säga offren, jobbade kvar under en längre tid efter att styrelsen hade larmats. Det här var en delorsak till att åklagaren inte väcker åtal.

I åklagarens beslut framkommer att personen inte heller hade några krav på de misstänkta och vill glömma hela saken. Enligt hen har stämningen i djurskyddsföreningen förbättrats efter att den nya verksamhetsledaren valdes efter sommaren i fjol.

En ny styrelse valdes i slutet av april 2016, det vill säga mindre än ett halvt år efter att djurskötarnas brev skickades till styrelsen.

Åklagaren skriver i sitt beslut: "Styrelsen har bara haft omkring fem månader tid på sig att agera för att minska på belastningen och det möjliga osakliga bemötandet i ett läge där den dåliga stämningen har fortsatt i över ett årtionde och där verksamhetsledaren och en del av personalen sagt upp sig eller blivit på sjukledighet".

Det som hänt innan 2015 har inte undersökts

För personen i chefsställning har det misstänkta arbetarskyddsbrottet ägt rum från början av 2015 till våren 2016, det vill säga delvis innan styrelsen fått djurskötarnas brev.

Personen åtalas ändå inte och åklagaren konstaterar att hen har haft en svår position som mellanhand när det gäller att verkställa styrelsens order. I åklagarens beslut framkommer att personen inte heller har utbildats för chefsuppgifter.

Arbetarskyddsbrott preskriberas efter två år och därför har det som hänt innan 2015 inte undersökts av polis och åklagare.

Helsingin Sanomat rapporterade först om åklagarens beslut.

Läs också