Hoppa till huvudinnehåll

Än finns det hopp för dagkirurgin på Malmska

Malmska
Malmska Bild: Nathalie Lindvall första hjälpen

Social - och hälsovårdsnämnden i Jakobstad sköt igen upp ärendet om att lägga ner dagkirurgin på Malmska sjukhus. Man vill se ifall det går att göra något på politisk nivå.

Redan för några veckor sedan skulle nämnden fatta ett beslut om att lägga ner dagkirurgin på Malmska, men då återremitterades ärendet. Samma sak skedde igen på nämndmötet på tisdag.

- Med tanke på budgetarbetet och planerandet av verksamheten för nästa år så skulle vi gärna se ett beslut gällande dagkirurgin, säger tf social- och hälsovårdsdirektör Pia-Maria Sjöström.

- Samtidigt förstår jag att finns det ännu hopp om att det ska bli några ändringar, så vill man inte fatta några beslut innan man verkligen måste.

Nämnden vill ännu se ifall man politiskt kan göra något på nationell nivå för att fördröja hälso- och sjukvårdslagen till den del det gäller operationsverksamhet eller för att få till stånd en lagförändring.

SFP försöker till exempel rädda dagkirurgin på Malmska i Jakobstad och andra mindre sjukhus genom en lagmotion.

Anestesibakjouren upphör

Nämnden kunde ändå fatta ett principbeslut om att anestesibakjouren avslutas från och med årskiftet. Enligt den nya hälso- och sjukvårdslagen så får inte mindre sjukhus ha bakjoursverksamhet dygnet runt.

- Vi måste nu se tillsammans med sjukvårdsdistriktet att på vilket sätt vi kan säkerställa att de akutsituationer som inträffar sköts så tryggt som möjligt, säger Sjöström.

En utredning om en eventuell samgång av laboratorie- och röntgenenheterna vid Vasa centralsjukhus och Malmska ska också påbörjas innan social- och hälsovårsreformen träder i kraft.

- Men det får inte innebära tilläggskostnader för våra samarbetskommuner eller en nedmontering av verksamheten. Utgångsläget är att vi ska verksamheten på den nivå som den är idag, säger Sjöström.