Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors fick ny strategi – Sannfinländarna och Paavo Väyrynen motsatte sig

Stadsfullmäktige i Helsingfors.
Stadsfullmäktige godkände strategin på onsdagskvällen. Stadsfullmäktige i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn stadsfullmäktige,helsingforsfullmäktige

Helsingfors har fått en ny strategi som ska tillämpas under de kommande fyra åren. Fullmäktige godkände strategin på onsdagen med rösterna 79-6. Bara Sannfinländarna och Paavo Väyrynen (KD) motsatte sig.

Borgmästaren Jan Vapaavuori (Saml) presenterade strategin i slutet av augusti.

Den 14 sidor långa strategin går under namnet "Världens bäst fungerande stad" och är ett slags regeringsprogram för Helsingfors. Det handlar om vilka målsättningar staden har under den här fullmäktigeperioden.

Paavo Väyrynen (KD) säger att han motsätter sig strategin eftersom den allmänna utvecklingen i Helsingfors enligt honom är felaktig.

- Staden försöker få hundratusentals nya invånare men i stället borde staden koncentrera sig på att de som redan bor här får det bättre, säger Väyrynen till Yle Huvudstadsregionen.

- Jag godkänner en naturlig tillväxt men tycker inte om att staden försöker öka tillväxttakten, fortsätter han.

Men finns det någonting bra med strategin?

- Det finns mycket bra. Det mesta är fina idéer och fina målsättningar. Den allmänna linjen är inte bra och jag ville protestera genom att rösta emot, säger Väyrynen, som valdes in i Helsingforsfullmäktige i våras.

Sannfinländarna har tidigare uppgett att partiet motsätter sig strategin eftersom den sätter ursprungsbefolkningen i en ojämlik ställning och gör staden mer otrygg.

Gratis småbarnspedagogik för femåringar och äldre

Ett av målen i strategin är byggandet av nya bostäder. Åren 2017 och 2018 är målet att bygga 6 000 bostäder årligen och 2019 till 2021 är målet per år 7 000 bostäder.

Ett annat mål i strategin är att staden ska främja avgiftsfri småbarnspedagogik. Till en början gäller det dem som fyllt fem år men avgiftsfriheten för yngre barn kan utvidgas under den här fullmäktigeperioden.

När det gäller kollektivtrafiken lyfts byggandet av snabbspårväg fram i strategin. Dels ska planeringen av en snabbspårväg längs med Vichtisvägens boulevard avancera och dels ska byggandet av en snabbspårväg i Malm utredas.

Andelen elbilar och elbussar ska höjas

I strategin finns också åtgärder för hur Helsingfors bekämpar klimatförändringen.

Staden ställer som mål att minska utsläppen med 60 procent före 2030 bli kolneutralt 2035. Staden ska enligt strategin förbereda sig för ett eventuellt beslut om förbud att använda kol i energiproduktionen.

Byggnadernas energieffektivitet ska också förbättras och så ska trafikutsläppen minska.

Det ska göras genom att göra gång och cykling populärare samt genom att höja andelen elbilar, elbussar och spårvägstrafik. Användandet av elbilar främjas genom byggande av laddningspunkter.