Hoppa till huvudinnehåll

Problemen säkra, nyttan oklar, anser oppositionen som interpellerar om järnvägarna

Den politiska oppositionen är missnöjd med regeringens planer för järnvägstrafiken och statens ägarstyrning. Enligt det största oppositionspartiet Socialdemokraterna medför regeringens avregleringsplaner för tågtrafiken bara kostnader, medan nyttan är oklar.

Representanter för sex oppositionspartier samlades på onsdag förmiddag på Helsingfors järnvägsstation för att berätta om sitt missnöje med regeringens planer för järnvägstrafiken.

Partierna är också missnöjda med ägarstyrningen av det statliga bolaget VR. Följdaktligen lämnas en interpellation in.

Enligt regeringens planer ska järnvägarnas passagerartrafik stegvis öppnas upp för konkurrens. År 2026 är det tänkt att hela landet ska omfattas av konkurrensutsättningen.

VR spjälks upp i tre statsägda bolag som ansvarar för materiel, underhåll och fastigheter.

På järnvägsstationen i Helsingfors.
Harry Wallin (SDP) intervjuades av Sylvia Bjon från Hufvudstadsbladet. På järnvägsstationen i Helsingfors. Bild: Yle/ AG Karlsson Harry Wallin, Sylvia Bjon

-Problemen kommer säkert, medan nyttan är oklar, sade SDP:s riksdagsgrupps ordförande Antti Lindtman på onsdagen.

Oppositionen upplever att en interpellation behövs för att påverka regeringens planer, eftersom de inte kräver någon lagändring.

Förändringar behövs, men inte sådana här

Alla sex oppositionspartier är med på interpellationen. För ovanlighetens skull driver alltså Socialdemokraterna, De gröna, Vänsterförbundet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna samma sak.

På järnvägsstationen i Helsingfors.
Li Andersson på Helsingfors järnvägsstation. På järnvägsstationen i Helsingfors. Bild: Yle/ AG Karlsson li andersson

Enligt Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson behövs förbättringar i järnvägstrafiken och mer investeringar.

- Men det som krävs är en bättre ägarpolitik och mer investeringar i järnvägsnätet. Inte det att vi börjar konkurrensutsätta järnvägstrafiken så att man i fortsättningen kanaliserar de 100 miljoner som VR betalar åt staten i dividender till privata företag.

SFP vill öppna, men försiktigt

Svenska folkpartiet anser att beslutet att öppna järnvägspersontrafiken för konkurrens är motiverat.

Också SFP driver förbättringar i kapaciteten på järnvägsnätet.

– Att utveckla tågtrafiken sunt och användarvänligt är centralt för SFP. Vi har inte råd med några felsteg här. Regeringens planer för att tidigarelägga konkurrensutsättningen av tågtrafiken övertygar ändå inte, sade Thomas Blomqvist.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes