Hoppa till huvudinnehåll

Utredning: Valfriheten inom vården förverkligas endast i de större städerna i Egentliga Finland

Läkare med stetoskop.
Läkare med stetoskop. Bild: Mostphotos. läkare,Stetoskop,hälsovård,sjukdomar (diagnoser),mediciner,hjärtat,sjukvård,kardiologi

I Egentliga Finland förverkligas vårdens valfrihet endast i Åboregionen och Salo. Det visar en ny utredning som gjorts som en del av vård- och landskapsreformens beredning.

I studien har man tittat på vilka valmöjligheterna är med nuvarande serviceutbud i landskapet.

Vårdreformens centrala mål är att utvidga valfriheten till att omfatta hela befolkningen. Men utredningen visar att målsättningen gällande läkartjänster förverkligas endast i de största städerna.

Invånare som bor i mindre kommuner eller i glesbygden har inte den principiella möjligheten att välja serviceproducent, med nuvarande serviceutbud.

- Man kan säga att 80 procent av invånarna i landskapet kan välja serviceproducent då det gäller läkartjänster. Men det här är inte möjligt i till exempel skärgården, berättar Laura Virtanen som har gjort utredningen.

En karta över tjänster inom offentlig sjukvård i Egentliga Finland
Karta över den offentliga vården i Egentliga Finland. En karta över tjänster inom offentlig sjukvård i Egentliga Finland Bild: THL Sote,sote

Förändringsdirektör Antti Parpo, som leder vård- och landskapsreformens beredning i Egentliga Finland, säger att studien bekräftar det som man också tidigare utgått ifrån.

- Tjänsterna koncentreras till områden där det finns flest kunder. Det betyder att särskilt de privata serviceproducenterna söker sig till områden där det finns betalande kunder.

- Sett till befolkningsunderlaget så finns det inte plats för fler serviceproducenter på mindre orter. Det kommer att begränsa möjligheten till valfrihet.

Vill man ha fler valmöjligheter ska man vara beredd på att röra på sig.

Vad kan det här ha för konsekvenser för valfriheten på mindre orter?

- Inte ser jag att det har så stora konsekvenser. För tillfället täcker den offentliga servicen stora delar av landskapet. I fortsättningen kommer basservicen nog att finnas kvar som en närservice. Vill man ha fler valmöjligheter ska man vara beredd på att röra på sig. Men jag ser inte några problem med situationen.

Antti Parpo och Laura Virtanen.
Förändringsdirektör Antti Parpo och Laura Virtanen. Antti Parpo och Laura Virtanen. Bild: Landskapsförbundet laura virtanen

Enligt Parpo kommer också mobila och digitala lösningar att utgöra en större del av serviceutbudet i framtiden. Han betonar också att inget ännu är spikat när det gäller vårdservicens kommande nätverk i landskapet.

- Utredningen ger en bra bild av den nuvarande situationen. Nästa steg är att planera det kommande servicenätet och se hur det formas.

Den nu publicerade utredningen om vårdservice utgör en grund att bygga på när man planerar det nya landskapets social- och hälsovårdsservice.

Resurser behövs

Laura Virtanen betonar att man också måste granska kommande förändringar när man planerar det kommande servicenätverket.

- Det är viktigt att planera service på sådana ställen som kan svara på invånarnas servicebehov både nu och i framtiden.

Enligt Virtanen finns det redan nu ett underutbud av service vid hälsocentralerna runt Åbo stadsregion, det vill säga sett till antalet invånare har områdena färre hälsocentralläkare än övriga delar av landskapet. Det här kan leda till exempel till längre väntetider.

- Utan att omorganisera resurserna kan man anta att situationen förvärras, eftersom befolkningsmängden i dessa trakter ökar och därmed servicebehoven, säger Virtanen.

Förslag om var tjänsterna ska placeras görs under år 2018. Men för att planeringen kan gå vidare krävs att den nya valfrihetslagen godkänns och det krävs också mer resurser, förklarar Parpo.

- Den stora bilden vet vi och man kan föra fram vissa delar av reformen. Men när det gäller att gå in på detaljer så måste vi ha en lag att bygga vidare på. Vi har inte heller resurser i den grad som det skulle behövas för planeringen och det försvårar arbetet just nu.

Läs också

Åboland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Åboland