Hoppa till huvudinnehåll

Yles förvaltningsråd hörde externa parter om strategin

Ylen hallintoneuvosto 2017
Yles förvaltningsråd 2017 Ylen hallintoneuvosto 2017 Bild: Veli-Matti Koivunen förvaltningsråd

För första gången hörde Yles förvaltningsråd externa parter om strategin. Utlåtanden hade begärts av bland annat aktörer inom branschen och olika organisationer.

Yles förvaltningsråd hörde utlåtanden om Yles strategi. På sitt möte den 26.9.2017 fördes diskussioner kring strategin och förvaltningsrådet beslöt om det fortsatta strategiska arbetet. Förvaltningsrådet beslöt att skicka strategin till styrelsen för fortsatt behandling.

Det hör till förvaltningsrådets uppgifter att fatta beslut om Yles strategi, något som slogs fast i samband med att Ylelagen förnyades den 15.7.2017. Förvaltningsrådets ändrade roll förbättrar riksdagens och förvaltningsrådets möjligheter att övervaka att Yle uppfyller sina lagstadgade uppgifter. Det här är i enlighet med den parlamentariskt tillsatta Yle-arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppen leddes av Arto Satonen.

Trots att förvaltningsrådet besluter om strategin påverkar inte förvaltningsrådet varken Yles innehåll eller de journalistiska riktlinjerna. Det är Yles styrelse som fattar beslut om riktlinjerna utgående från strategin. Alla innehålls- och publiceringsbeslut fattas på journalistiska grunder inom Yle.

Principerna för riksdagens utskottsarbete har använts som förebild för förvaltningsrådets hörandeprocess. Målsättningen med processen har varit att ge externa parter möjlighet att kommentera Yles strategi innan beslutet fattas.

Förvaltningsrådets arbetsutskott bad i augusti om både skriftliga och personliga utlåtanden av följande parter: Handikappforum, Medieförbundet, Finlands journalistförbund, Svenska Finlands folkting samt av professor Hannu Nieminen. Utskottet bad om enbart skriftliga utlåtanden av: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Forum Artis, Satu (intresseorganisation för företag som producerar audiovisuellt innehåll), delegationen för medborgarsamhällspolitik (Kane) och Kommunförbundet.

För mera information:
Kimmo Kivelä, förvaltningsrådets ordförande
kimmo.kivela@eduskunta.fi, tel. 09 43 23 075