Hoppa till huvudinnehåll

Billig öl lockar finländare att köra till Lettland

Privat alkholinförsel.
Privat alkholinförsel. alkoholdrycker,Införsel

Effekterna av alkoholskattens höjningar märks redan i alkoholimporten. En stor del av dem som hämtar stora alkoholmängder köper sina drycker i Lettland där prisnivån är lägre.

Det framgår av en förfrågning som analysföretaget TAK gjort på Estlandsfärjorna.

Enligt enkäten handlade nästan hälften av dem som hämtade mer än hundra liter alkoholdrycker till Finland antingen i Lettland eller på annat håll utanför Estlands gränser.

Estland höjde alkoholaccisen med närmare 70 procent i början av juli.

Enkäten visar att allt fler personer verkar besöka Lettland på grund av den förmånligare alkoholen.

I juni, innan skattehöjningen trädde i kraft, hade färre än fyra procent köpt alkoholdrycker längre borta medan siffran steg till över nio procent i juli.

Bland deltagarna i undersökningen köptes närmare 40 procent av all öl, cider och long drink i Lettland eller på annat håll utanför Estland eller färjornas butiker.

Samtidigt minskade köpen av svagare alkoholdrycker i Estland med motsvarande siffror.

Billiga priser motiverar allt färre

Vad kommer till de starkare alkoholdryckerna är det fortfarande Estland som gäller.

Mer än 90 procent av allt vin och nästan 90 procent av alla andra starkare drycker köptes antingen i Estland eller på Estlandsfärjorna.

Accisen på de starkare alkoholdryckerna ändrades inte i somras.

Sammanlagt 2 900 finländska resenärer svarade på enkäten mellan september 2016 och augusti 2017.

Enligt statistiken från hela året ser det ut som att den totala alkoholimporten har ökat en aning. Importen av svagare alkoholdrycker minskade medan importen av vin och starksprit ökade.

Resenärerna frågades också vilken betydelse de lägre alkoholpriserna i Estland har för beslutet att åka på resa.

En dryg tredjedel svarade att de billiga priserna inte alls påverkar medan var fjärde ansåg att billig alkohol är den enda eller den mest betydande orsaken att resa till Estland.

Enligt undersökningsresultaten hämtar den genomsnittliga finländaren cirka 6 liter öl, knappa 3 liter long drink och 1,3 liter cider från Estland. I genomsnitt köper finländare ungefär tre flaskor vin, 1,3 liter starksprit och en liten flaska likör.

Det var på uppdrag av Servicefacket PAM, Bryggeriförbundet, Finlands Dagligvaruhandel och Förening för Finlands Alkoholdryckhandel som undersökningen gjordes.

Källa: FNB