Hoppa till huvudinnehåll

Bokmässan i Göteborg – vad bråkar de om?

Affischer mot nynazistisk demonstation i Göteborg.
Affischer mot nynazistisk demonstation i Göteborg. Bokmässan,demonstrationer,Göteborg,nynazism

Ska man tala med nazister? En naiv fråga kanske. För vad betyder det att ”ta debatten” med nazister? Och i så fall om vad? När den ena parten använder sig av lögner och den andra tror på orden, hur kan man då debattera?

Det kan man kanske inte. Men de krafter som vill motarbeta högerextremism har sannerligen debatterat yttrandefrihet och det offentliga samtalet det gångna året.

Nu har inläggen i svensk press och i Hufvudstadsbladet redigerats till en bok – som alltså går under namnet Kan man tala med nazister?

Redaktören för den här boken heter Mikael Löfgren och honom hittar jag på Lagerhuset i Göteborg. I samma hus finns även Göteborgs Litteraturhus, kulturtidskrifter som Ord och Bild och Glänta och diverse småförlag.

mikael löfgren
mikael löfgren Bild: Yle/Anna Dönsberg Mikael Löfgren

Löfgren jobbar för Nätverkstan, ett icke-vinstdrivande företag som hjälper andra mindre aktörer i kulturlivet med bland annat ekonomihantering, teknik och fortbildning.

Det går utmärkt att vara en svuren motståndare till ideologi men befinna sig på samma torg som dess representanter― Lena Andersson, författare

- Vi kom fram till att göra en bok som samlar de viktigaste debattinläggen. Så att folk kan få en översikt av debatten och på det sättet komma lite längre i sina egna tankar och ställningstaganden.

En kort resumé

Debatten tog fart den 17 augusti 2016 när Svensk Bokhandel publicerade nyheter att Nya Tider ställer ut på Bokmässan. Det togs omedelbart upp av flera stora tidningar.

Tecknaren Lina Neidenstam meddelade då att hon på grund av NTs medverkan bojkottar bokmässan.

Två dagar senare ändrade sig Bokmässan och förbjöd NT att delta, ett beslut de sedan tog tillbaka med hänvisningen att man saknar legal grund att säga upp NT.

En mässa som öppnar dörren för dem som vill välta det fria ordet med trakasserier är ingen mässa för oss.― Daniel Poohl, Expo

NT deltog i mässan 2016 och chefredaktören Vávra Suk fick tämligen oifrågasatt lägga ut texten i SVT Aktuellt.

I oktober undertecknade 2000 personer ett upprop om en nazifri Bokmässa, medan 527 undertecknade en lista som kräver att NT ska få delta i Bokmässan.

I april i år publicerades ett författarupprop i Dagens nyheter där 200 författare meddelar att de deltar i de alternativa mässorna som planeras istället för Bokmässan.

Både Litteraturhuset och tidningen ETC ordnar egna alternativa mässor.

Yttrandefrihet en kofot för nazister

- Schablonbilden av debatten är att det handlar om bojkott av mässan eller inte. Men när jag gått igenom de här närmare 4 000 artiklarna så står det klart att huvudfrågan är hur ska vi förhålla oss till de krafter som använder sig av demokratiska fri- och rättigheter för att på sikt avskaffa dem. Alltså hur ska demokratin försvara sig mot sina fiender – en klassisk fråga.

Jag tycker att de som protesterar har rätt att vara ursinniga över Nya Tiders närvaro på Bokmässan...Men kan vi inte vara oense och ändå stå enade?― Arundhati Roy, författare

Ståndpunkterna i den här frågan verkar vara att uttrycksfrihet tar slut först där handlingar tar vid, eller så kan man se det som att ord oundvikligen föregår handling. Vilkendera sidan vinner mera understöd?

- Det som har slagit mig när jag har tagit del av hur olika personer väljer åsikt är att det finns några saker som tycks viktiga för vilket ställningstagande de gör. Deras egen livserfarenhet, deras egen identitet inverkar.

- Har de själva upplevt personligt hot från de här grupperna i den här rasideologiska miljön så är deras benägenhet att vara med på samma mässa som Nya Tider mycket mindre än hos dem som kanske inte har upplevt sådana hot.

- En annan viktig sak är den sociala positionen. Om du är anställd på ett stort mediebolag, ett stort förlag eller ett universitet så tycks det vara lättare att hylla yttrandefrihetens principer och inte värdera hotet från de här miljöerna lika högt.

- En tredje parameter som också tycks viktig är huruvida du har stora kunskaper om den här miljön.

Utanför mässan har Svenska Motståndsrörelsen stått på post och skrämt livet ur mässbesökare med "fel" hudfärg.― Maria Küchen, författare

De forskare och undersökande journalister som har undersökt om det finns kopplingar mellan NT, Nordiska motståndsrörelsen och Sverigedemokraterna och kommit fram till att det finns och att frågan är hur de ska värderas, de är mera benägna att säga att de inte vill vara delta om NT är med.

Man bör också ställa sig frågan: vad är egentligen Bokmässan? Är det bara ett kommersiellt bolag som vill tjäna så mycket pengar som möjligt genom att hyra ut monterutrymme och som bara ska följa lagen, ja då ska också Nya Tider bjudas in.

Men om man däremot ser att Nya tider och dess skribenter har förbindelser till den här våldsamma rasideologiska miljön, då ställer sig problemet lite annorlunda.

Bokmässans logo
Bokmässans logo Bokmässan

Om man anser att bokmässan är en offentlighet som har ett publicistiskt ansvar- ja då borde Bokmässan ska säga nej till NT med hänvisning till, inte bara juridik, utan till att detta också är en fråga om moral och en slags politisk uppfattning om att demokratin måste skyddas mot dess fiender.

Lagen tolkas lösare

Helene Lööw är Sveriges främsta expert på högerextrema rörelser. Enligt henne har högerextrema rörelser alltsedan 90-talet insett att yttrandefriheten är ett utmärkt instrument att på sikt använda mot yttrandefriheten och mot våra demokratiska grundvärden.

Hon påpekar också att det tycks som om rättsinstanserna har glidit i sin bedömning av vad som är hets mot folkgrupp. År 1996 blev en ung man dömd för hets mot folkgrupp när han stod utanför en affär iklädd en jacka med nazistsymboler. Det fallet gick ända upp till Högsta domstolen.

- Idag går nazister och skränar på gatorna i uniformsliknande kläder i vad som påminner om marschtakt fullklädda med nazistsymboler och bärande fanor med Tyrrunan utan att polisen ingriper, påpekar Mikael Löfgren.

Jag vill fortfarande inte gå på samma fest som folk jag avskyr, men min närvaro legitimerar dem inte: min närvaro ska ge dem motstånd. Och det är min förbannade demokratiska plikt― Elisabeth Åsbrink, författare, ordförande för Svenska PEN

- Den här debatten kan förhoppningsvis leda till en skärpning när det gäller hur lagen ska tillämpas, säger Löfgren.

- En nazistisk demonstration innebär ju i sig hets mot folkgrupp. Det behöver inte uttalas ett enda slagord för att denna ideologi som är så intimt förknippad med Förintelsen ska uppfattas som hets mot folkgrupp. Och det är så den uppfattas av många mänskor med judisk bakgrund.

Arundhati Roy, som valde att delta, påminner om den indiska hindunationalistiska fascismen som lett till att det knappast finns litteraturfestivaler att bojkotta i hennes hemland. Därför vill hon inte ge över Bokmässan som en plattform för nazister.

Yttrandefrihet för alla

Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet företräder åsikter att det inte finns någon yttrandefrihet att försvara om vi begränsar den till att gälla åsikter som vi själva gillar.

Medan Anders Rydell menar att NTs intrång på mässan har det djupare syftet att förstöra, sabotera och överta demokratiska offentligheter och mötesplatser.

Nordiska motståndsrörelsens symbol, Tyr-runan.
Tyrrunan, efter den fornnordiska guden Tyr står för kamp och seger. Runan användes av Hitlers nazister och har efter andra världskriget fortsatt att användas i de mest militanta nazistiska organisationerna. Nordiska motståndsrörelsens symbol, Tyr-runan. Göteborg,demonstrationer,tyr-runa

På lördag prövas lag och ordning i praktiken då Nordiska Motståndsrörelsen har aviserat en stor demonstration genom centrala Göteborg.

Men motkrafterna har också mobiliserat sig och svenska Centern kräver nu en lag mot alla hakkorsliknande symboler.

Debatten kanske har burit frukt?

Läs också