Hoppa till huvudinnehåll

Ett publikombud stärker Yles relation till publiken

porträtt
porträtt Bild: Jussi Nahkuri / Yle Sami Koivisto

Sami Koivisto har utnämnts till Yles publikombud. Han jobbar för tillfället som redaktör för sociala medier på Yle Uutiset. I sitt jobb har han utvecklat Yles hantering av respons på sociala nätverk. Han börjar sitt arbete som publikombud 1.11.2017.

Koivisto har tidigare varit redaktör på bland annat Ilta-Sanomats opinions- och webbredaktioner.

Publikombudet fungerar som stöd för ansvariga redaktörerna, etikchefen och journalisterna på Yle. Ombudsmannens uppgift är bland annat att öppna upp bakgrunden till Yles beslut och journalistiska avgöranden för publiken.

“Yle förväntas vara öppet och transparent. Då Yle har blivit skattefinansierat har förväntningarna höjts ytterligare. En öppen dialog förväntas också i dagens digitala mediekultur. En ständig växelverkan med publiken stärker också acceptansen för och prestationsförmågan inom public service”, säger utgivningsdirektör Ismo Silvo.

Publikombudets huvudsakliga uppgift är att öka transparensen i Yles verksamhet ytterligare och förstärka dialogen mellan Yle och publiken. Man vill också förbättra hanteringen av den respons som Yle får.

“Yle väcker känslor runt om i Finland och det råder ingen brist på frågor, synpunkter och förslag. Yle lyssnar och välkomnar dem alla”, säger Sami Koivisto.

“För Yle är skattebetalarens röst lika med ägarens röst. Som publikombud ska jag göra mitt bästa för att Yle ska bli ännu mer transparent. Jag vill att den respons vi får behandlas smidigt och att dialogen mellan publiken och Yle fungerar på ett okomplicerat sätt”, säger Koivisto.

Yle lyssnar på finländarna på många olika sätt

Yle får mycket respons. Statistiken visar att publiken kontaktade Yle 140 000 gånger under fjolåret. Responsen kommer per telefon, e-post eller via responsformuläret på Yles webbsidor. Väldigt många tog också kontakt på sociala medier och direkt till innehållsproducenterna.

Utöver detta lyssnar Yle regelbundet på sin publik genom omfattande undersökningar som bedömer Yles innehåll och betydelse. 40 000 finländare deltar årligen i undersökningar som gäller Yles innehåll och tjänster.

Utgående från respons och undersökningar bedömer Yle intresset för programmen, nya fenomen i medievärlden och finländarnas förhållande till Yles verksamhet. Respons och enkäter är ofta avgörande då programbeslut fattas eller tjänster utvecklas. Läs mer här om hur du kan ge respons åt Yle.

Det var Yles styrelse som beslöt tillsätta ett publikombud. Publikombudet placeras organisatoriskt under Yles enhet Utgivning och rapporterar till utgivningsdirektör Ismo Silvo.

För mera information:
Ismo Silvo, utgivningsdirektör, Yle, ismo.silvo@yle.fi
Sami Koivisto, publikombud, Yle,sami.koivisto@yle.fi

Bolaget