Hoppa till huvudinnehåll

Finland godkänner inte en halvering av strömmingsfisket

Trålare lossar strömming till fiskmjölsfabriken i Kasnäs.
Trålare lossar strömming till fiskmjölsfabriken i Kasnäs. Bild: Yle/Monica Forssell strömming,fiske,fiskmjölsfabrik,Kasnäs

EU-kommissionen föreslår att kvoten på strömming i Bottniska viken minskas med hälften. Men kommissionen använder fel siffror, säger forskare.

Årets kvot för strömming i Bottniska viken är 140 998 ton. Jämfört med 2016 är det en ökning med 17 procent. Nu föreslår kommissionen att kvoten för 2018 ska vara 70 617 ton, en minskning med 50 procent.

Kommissionens siffror är gamla

Jari Raitaniemi på Naturresursinstitutet Luke jobbar med fiskerifrågor och fiskbestånd. Han har varit med och tagit fram siffror för ICES (Internationella havsforskningsrådet).

Kommissionen hänvisar till den plan (Baltic multiannual plan) som godkändes av rådet och parlamentet år 2016 när de föreslår att kvoten på strömming i Bottniska viken minskas med 50 procent.

Men samtidigt är ICES förslag en minskning på drygt 30 procent.

I ton vill kommissionen minska kvoten från årets 140 998 ton strömming till 70 617 ton. ICES å sin sida, föreslår en minskning till 95 566 ton.

Flöten till fiskenät
Flöten till fiskenät Bild: YLE/Strömsö fiskeredskap

Så hur gick det så här?

I korthet kan man säga att kommissionen anser sig vara bunden till de beräkningar om fiskbestånden som slogs fast i planen 2016. Därför använder de sig inte av de färskaste siffrorna som ICES har tagit fram.

- Jag hoppas att kommissionen ändrar sig, säger Jari Raitaniemi.

"Vi har en annan åsikt"

Mer utförligt handlar det om att man i planen från 2016 slår fast ett intervall för fiskedödlighet och inom det intervallet ska kommissionen hålla sig när man föreslår kvoter.

Nu anser kommissionen att dessa intervall är juridiskt bindande.

- Där har vi en annan åsikt. ICES har sedan planen godkändes ändrat sina uppskattningar, säger Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet.

- ICES rekommendation gäller strömmingsbeståndet i hela Bottniska viken. Kommissionens förslag grundar sig på en fiskedödlighet för strömmingsbeståndet endast i Bottenhavet, utan att beakta Bottenviken.

Fiskeriråd Orian Bondestam säger att den globala trenden är att flytta fiskodlingar längre ut.
Orian Bondestam. Fiskeriråd Orian Bondestam säger att den globala trenden är att flytta fiskodlingar längre ut. Bild: YLE/Antti Lempiäinen orian bondestam

Bondestam anser att kommissionen feltolkar planen och att man i den nya situationen måste tillämpa den bästa vetenskapliga informationen som finns att tillgå.

Kommissionen vill men får inte göra ändringar

Men läget är det att kommissionen faktiskt har bett om att på eget bevåg få göra ändringar i intervallet utgående från den senaste vetenskapliga informationen.

- Det skulle vara smidigare, då skulle allt gå snabbare, säger Bondestam.

Men Europaparlamentet och rådet godkände inte förslaget. Grunderna för kvotbesluten anses vara en så central fråga att man inte ville ge kommissionen fria händer.

- Det här har visat sig vara ett allmänt problem när det gäller dylika planer. Därför kanske man nu tar sig en funderare och faktiskt ger kommissionen rätt att göra ändringar, säger Bondestam.

Betyder inte det här att medlemsländerna själva försatt sig i den situation där de nu befinner sig? En situation där kommissionen håller fast vid det som sägs i planen från 2016.

Europaparlamentet i Bryssel 2017
Europaparlamentet i Bryssel 2017 Bild: EPA/STEPHANIE LECOCQ europaparlamentariker,Europaparlamentet,Bryssel

Inte enligt Bondestam.

- Det stämmer inte eftersom kommissionen i det här fallet tolkar planen fel, de använder intervallet för Bottenhavet för den vetenskapliga rådgivningen som gäller hela Bottniska viken, säger Bondestam.

Från EU-håll meddelar en talesperson för EU-kommissionen att det finns utrymme att ändra på kommissionens kvoter för fisket, men endast inom de ramar som slås fast i planen från 2016.

Förväntar sig svenskt stöd

EU-ländernas ministrar med ansvar för fiskerifrågor tar sig an kommissionens förslag den 9 oktober. Finland representeras av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C).

Orian Bondestam tror att det finns goda chanser till att mildra kommissionens förslag. Det är också det Finland går in för.

- Utan vidare. Strömmingsbeståndet mår trots allt bra.

Man förväntar sig flankstöd av svenskarna. Men det är Finland som drabbas mest av minskningen: 82 procent av kvoten tillhör Finland. Därför är det också Finland som måste driva frågan starkast.

Ändå en kraftig minskning

Men även om man går enligt ICES siffror blir det en kraftig minskning av kvoten. ICES förslag har att göra med att man noterade en minskning i strömmingsbeståndet i Bottniska viken förra hösten.

- Det här beror endera på att beståndet faktiskt har minskat, eller så kan strömmingen ha rört sig bort från provtagningsområdet. Fiskarnas fångster har också minskat, säger Jari Raitaniemi.

Nästa kontroll av beståndet görs i slutet av oktober i år.

Vad gäller inverkan på yrkesfiskarna konstaterar Raitaniemi att en minskning med 50 procent skulle vara ett väldigt hårt slag.

Strömming.
Strömming. Bild: Yle/Monica Forssell strömming,Kasnäs

- Idealet skulle givetvis vara en ganska jämn kvot år efter år. Men naturen är inte jämn, den varierar.

Raitaniemi berättar att strömmingsbeståndet i Bottniska viken har ökat sen slutet av 1980-talet och att man sen millennieskiftet har kunnat höja kvoten allt mer.

- Vi har länge undrat när vi når toppen och kanske vi har gjort det nu. Det betyder att kvoterna kommer att gå upp och ner en stund tills de stabiliseras kring ett medeltal. Det medeltalet kan ligga kring 100 000 ton, spekulerar Raitaniemi.

"Tyder på att forskarna är osäkra"

På NTM- centralen förvånas fiskerichef Kari Ranta-aho av det stora kastet.

- Det här tyder på att forskarna är väldigt osäkra på sin sak, säger Ranta-aho.

- Till det här året höjde man kvoten för att beståndet verkade vara kraftigare än man trott. Nu kommer man ner så här kraftigt. Så det tyder ju på en osäkerhet.

Tror inte att kommissionens förslag godkänns

Det är alltså ännu i det här skedet frågan om ett förslag, som man nu ska börja bryta arm om. Ranta-aho tror att kvoten ännu kommer att höjas.

- Det finns mekanismer som gör att vi kan använda de kvoter som inte uppfylls i år under nästa år. Vi kan med ganska stor säkerhet säga att kommissionens utgångspunkt inte blir den slutliga kvoten.

Kari Ranta-aho bedömer att man hur det än går landar på under 100 000 ton. Kvoten på 70 000 ton är i sig inte historiskt låg.

- Det är inte ovanligt. Vi har haft kvoter av samma storlek även under tidigare år. Men efter 2010 har läget varit bra och kvoterna höga. Kanske till och med otroligt bra, säger Ranta-aho och hänvisar till kvoterna på över 100 000 ton.

Så inte ovanligt med en så låg kvot men något av ett slag i ansiktet att minskningen är så plötslig?

Strömmingsfiske i Nagu
Strömmingsfiske i Nagu Bild: Yle/ Nora Engström strömmingsfiske

- Ja. Och det känns ju förstås i omsättningen och ändrar på det som man planerat för nästa år.

Förädla strömmingen - få bättre betalt

Samtidigt påpekar Ranta-aho att det här sporrar till att fundera på hur man kunde förädla strömmingen och således få bättre betalt.

- Hur kunde man förbättra förädlingen och marknadsföringen? Sen är det ju så att när det finns mindre fisk att erbjuda så stiger priset. På det här sättet behöver en mindre fångst inte innebära en total katastrof.

Enhetskvoter nytt för i år

Av årets kvot har man så här långt fiskat upp kring 60 procent. Nytt för i år är så kallade enhetskvoter, varje fiskare har en personlig kvot.

Når man upp till den och vill fiska mera är alternativet att köpa en del av andra fiskares kvoter.

- I normala fall skulle vetskapen om att 60 procent av kvoten är uppfiskad ha lett till en kapplöpning bland fiskarna. Men nu behöver man inte stressa, man har sin personliga kvot.

Kvoterna grundar sig på de tre bästa fångståren från de senaste fem åren.

Strömming i trålare.
Strömming i trålare. Bild: Yle/Monica Forssell strömming,trålare

Är det här ett bättre system?

- Ja. Om man som yrkesfiskare blir sjuk eller om maskinerna går sönder behöver man inte oroa sig för att hela kvoten fiskas upp medan man är ur spel, säger Ranta-aho.

Men bland yrkesfiskarna rådet det delade meningar om det nya kvotsystemet.

- Vissa gillar, andra inte, konstaterar Kim Jordas, vd på Finlands yrkesfiskarförbund.

Kim Jordas på Finlands Yrkesfiskarförbund
Kim Jordas. Kim Jordas på Finlands Yrkesfiskarförbund Bild: Yle/Carina Bruun Kim Jordas,Närbild

Yrkesfiskarna kan godta en 30-procentig minskning

Också Kim Jordas är förvånad över den av kommissionen nu föreslagna kvoten.

- Vi är överraskade. Förslaget avviker från den vetenskapliga rådgivningen som vi fick i våras. Då talades det om en minskning på 30 procent, inte 50.

Jordas säger att man kan godta en minskning med 30 procent. Men det här betyder enligt Jordas ändå inte att årets kvot är för hög, även om han inte tror att man kommer att nå upp till den.

fisk i lådor
fisk i lådor Bild: Yle/Monica Slotte fiskar,strömming,Raseborg,fiskare

- Vi kan se redan nu att en del kommer att bli oanvänd.

Så det finns spelrum att minska kvoten men inte med hälften?

- Precis.

Vad betyder en minskning för yrkesfiskarna?

Lohiverkko roikkuu orrella Tenon rannassa
Lohiverkko roikkuu orrella Tenon rannassa Bild: Yle/ Jouni Aikio fiske,fisknät,fångstkulturer,fångstredskap

- Om det blir minus 30 procent så kan vi i stort sett fortsätta med fisket som nu. Men kommissionens förslag skulle vara problematiskt.

Från yrkesfiskarnas sida önskar man en mer jämn linje, i stället för att kvoten går kraftigt upp och ner från ett år till ett annat.

Också WWF (Världsnaturfonden) anser att kommissionens förslag på en 50-procentig minskning är att ta i för mycket.

I ett uttalande skriver organisationen att de inte ser något behov ur naturskyddsvinkel till att dra ner kvoten så pass drastiskt.

Mies (isoisä) kokemassa verkkoja soutuveneellä kahden lapsen kanssa.
Mies (isoisä) kokemassa verkkoja soutuveneellä kahden lapsen kanssa. Bild: Yle/ Pentti Palmu fiske,morfäder,barn (familjemedlemmar)

I stället understöder de ICES förslag.

Ökning med 25 procent i Finska viken

Samtidigt som strömmingskvoten i Bottniska viken föreslås minska, föreslår kommissionen att kvoten för Skärgårdshavet och Finska viken ökar med 25 procent.

- Det balanserar det hela lite. Men för den enskilda fiskaren beror det ju på i vilka områden man fiskar, säger Jordas.

I den västra delen av Östersjön föreslås också en kraftig minskning av strömmingskvoten, 54 procent.

- Det berör ju på det sättet inte oss, säger Jordas.

Fiskmjöl och pälsdjursföda

Största delen av den strömming som dras upp görs till fiskmjöl i Finland och Danmark. En stor del går också som föda till pälsdjursnäringen. En betydligt mindre del blir till livsmedel.

Så den delen kunde öka och ge fiskarna mer inkomster?

- Det hoppas man ju. Men tyvärr har det varit så att konsumtionen i Finland har minskat, säger Jordas.

Mellersta Europa är ingen marknad. Detta för att dioxinhalten i strömmingen är för hög. I Sverige och Finland får dock strömmingen användas som människoföda.

Norsfiske i Malax
Norsfiske i Malax Bild: Yle/ Malin Hulkki norsfiske

- Exporten av strömming har alltid riktat sig österut. I Mellersta Europa är det sill som gäller, säger Kari Ranta-aho på NTM- centralen.

Uppdaterad med kommentar av talesperson för EU-kommissionen 2.9 kl. 10.50

Läs också