Hoppa till huvudinnehåll

Henriksson om slopandet av dagkirurgin: "Det kan inte vara klok hälsopolitik"

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson i Helsingfors den 4 april 2017.
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson i Helsingfors den 4 april 2017. Bild: Lehtikuva Anna-Maja Henriksson,Svenska folkpartiet i Finland

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson har lämnat in en lagmotion som syftar till att bevara dagkirurgin i de små sjukhusen.

Enligt Henriksson kommer den nya hälsovårdslagen som är tänkt att träda i kraft nästa år att frånta små sjukhus möjligheten att fortsätta med dagkirurgi.

- Såväl små sjukhus som de privata vårdproducenterna föreslås bli utan rätt att utföra operationer som kräver mer än lokalbedövning, säger Henriksson.

I praktiken kommer det här enligt Henriksson att leda till att alla mindre operationer som kräver nedsövning kommer att koncentreras till centralsjukhusen.

- Det kan inte vara klok hälsopolitik. Det begränsar såväl valfriheten som de mindre sjukhusens verksamhetsförutsättningar betydligt.

Stort tryck på centralsjukhusen

Henriksson efterlyser en skrivning i lagen om att även mindre sjukhus får rätt att utföra dagkirurgi.

- Det borde vara så att landskapen själva får fatta beslut om på vilken nivå man har vården. Det är galet att Social- och hälsovårdsministeriets tjänstemän sitter och bestämmer vem som ska opereras var.

Frågan är hur centralsjukhusen ska klara av trycket om verksamheten vid de mindre sjukhusen begränsas.

- Det är alldeles uppenbart att det här kommer att sätta ett stort tryck på de sjukhus som skulle bli tvungna att ta emot de här patientströmmarna.

Enligt Henriksson har vårdreformen lett till en kaotisk situation, som regeringen måste reda ut.

- Det finns ännu tid att göra det.

Malmska sjukhuset i  Jakobstad.
Om hälsovårdslagen godkänns går Malmska sjukhuset i Jakobstad miste om dagkirurgin. Malmska sjukhuset i Jakobstad. Bild: YLE/Rolf Granqvist malmska hälso- och sjukvårdsområde

Berör bland annat Malmska sjukhuset

Den nya hälsovårdslagen kommer att begränsa möjligheterna till dagkirurgi vid flera mindre sjukhus på olika håll i Finland.

Ett av sjukhusen som påverkas är Malmska sjukhuset i Anna-Maja Henriksson hemkommun Jakobstad.

Dagkirurgins framtid ska ändå inte ses som en lokalpolitisk fråga, anser Henriksson.

- Hela frågan har ändå stor nationell spännvidd, och berör många aktörer och patienter runt om i Finland.

Man kan misstänka att du mest jobbar för sjukhusen i Österbotten. Är det så?

- Det är klart att vården i Österbotten står mitt hjärta nära. Men jag ser också galenskapen när det gäller helheten i landet.

- Det här handlar inte bara om sjukhuset i Jakobstad, utan om hur vi ska utveckla vården i landet.

Blå framtid undertecknade inte

Motionen om att bevara dagkirurgin lämnades in till riksdagen i dag.

Motionen har undertecknats av ledamöter från regeringspartierna Samlingspartiet och Centern.

Däremot har ingen från riksdagsgruppen Blå framtid undertecknat motionen.

Läs mera:

Jakobstad lobbar för sin dagkirurgi

I Jakobstad diskuterar man fortfarande hur man kan rädda dagkirurgin på Malmska. Det var meningen att social- och hälsovårdsnämnden skulle besluta att lägga ner dagkirurgin på tisdagen men ärendet sköts upp. Än finns det hopp.