Hoppa till huvudinnehåll

Mats Löfström: Åland ska inte dras med i värnpliktssystemet

Mats Löfström 19.10.2016
Mats Löfström. Mats Löfström 19.10.2016 Mats Löfström

Åland är demilitariserat och neutraliserat – därför ska ålänningar inte behöva göra civiltjänst. Det säger den åländske riksdagsledamoten Mats Löfström.

- Försvarsministeriets utlåtande till kommittébetänkandet är ett politiskt ställningstagande från Försvarsministeriets sida. I kommittéarbetet, som jag också själv har deltagit i, har man ju kommit fram till att ålänningarna inte ska göra civiltjänstgöring, säger Löfström.

Försvarsministeriet ser inget hinder för civiltjänstgöring, trots demilitariseringen. Löfström är av annan åsikt.

- Ålands demilitarisering är äldre än Finlands självständighet och finns tryggad i tre olika internationella avtal. Av den anledningen så ska Åland inte dras med i värnpliktssystemet.

Även om just civiltjänstgöringen inte är militär, så är den sprungen ur den allmänna värnplikten, säger Löfström. Civiltjänstgöringen är alltså en del av värnplikten, och den ska Åland inte omfattas av.

Förstår du orättvisan som en del kan uppfatta det som?

- Jag vill inte göra det till en rättvisediskussion, utan faktiskt hänvisa till de internationella avtal som finns om demilitariseringen, det första sedan 1856. Från Finlands sida är det viktigt att vi håller fast vid de internationella avtal som vi är förpliktigade till och att inte Åland dras med i värnpliktssystemet, säger Löfström.

Åldringsvård istället för fyrvaktartjänst?

Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) har i HBL sagt att ålänningar är finländare på samma sätt som resten, och anser därför att tjänstgöringstiden för ålänningar ska vara lika lång som för andra finländare.

- Ålänningar är finländare precis på samma sätt som alla andra finländare. Men återigen: Vi har inte ett civiltjänstgöringssystem i Finland, utan vi har ett värnpliktssystem där civiltjänstgöringen ersätter för dem som inte vill göra militärtjänstgöring, säger Mats Löfström.

I en intervju för Svenska Yle påpekar Jussi Niinistö att ministeriet tagit fasta på tjänstgöringen vid lots- och fyrinrättningen, som ålänningar har rätt att göra istället för värnplikt.

Denna plikt är i princip utdöd, men borde väckas till liv igen av den enkla orsaken att alla enligt grundlagen är skyldiga att försvara landet, anser Niinistö.

Lots- och fyrvaktartjänsten finns inte längre kvar. Skulle inte åldringsvård eller något annat kunna vara ett bra alternativt?

- Var är rättvisan i det? Vi har ju inte ett sådant system någon annanstans i landet heller där alla finländare måste göra civiltjänst vid ett äldreboende eller liknande. Om man vill göra om hela civiltjänstgöringssystemet så måste man ju diskutera den saken nationellt. Den hör inte hemma i en diskussion om Ålands självstyrelselag, säger Mats Löfström.

Hur tolkar du försvarsministerns utspel?

- Jag tror inte att det är han själv som har hållit i pennan, och det han också säger i Hufvudstadsbladet är att det har varit Försvarsministeriets tjänstemäns linje också tidigare. Det är helt enkelt ett remissyttrande till det kommittéarbete som Ålandskommittén har slagit fast.

Det är Justitieministeriet som förbereder propositionen om en ny självstyrelselag. Den ska behandlas i riksdagen och godkännas av regeringen.

- Också Ålands landskapsregering har en roll i utformandet av lagen. Lagtinget behöver ge sitt samtycke till en ny självstyrelselag för att den ska kunna träda i kraft, säger Löfström.

"Åland är inte isolerat"

Frågan om civiltjänst för ålänningar löses inte nödvändigtvis i samband med utformandet av den nya självstyrelselagen, säger försvarsminister Jussi Niinistö.

- Det är ändå en viktigt sak att föra fram, vilket Försvarsministeriet har gjort redan i flera år, säger Niinistö.

Försvarsminister Jussi Niinistö 20.06.2016.
Jussi Niinistö Försvarsminister Jussi Niinistö 20.06.2016. Bild: All Over Press/ Petteri Paalasmaa Jussi Niinistö,Niinistö,försvarsministrar

- Nu när det förändrade säkerhetsläget i Östersjön är ett faktum kunde det vara bra att i samarbete med Ålands landskapsregering fundera på hur vi kan bli bättre på att agera när kriser inträffar. Åland är inte isolerat från omvärlden, allt kan hända.

Försvarsministern betonar att Ålands demilitarisering är ett faktum som regeringen inte har några planer på att ändra.

- Vi försöker komma på hur vi bättre skulle kunna försvara ålänningarna, och hur ålänningarna kunde vara till nytta för sig själva och för sitt landskap i en krissituation.

Civiltjänsten borde nyttjas bättre

I dagsläget har civiltjänstgörarna ingen egentlig samhällelig funktion, säger Niinistö – tjänsten ger liten nytta åt Finland, särskilt i krissituationer.

- För individen kan det förstås vara nyttigt när man får en intressant plats att fullgöra civiltjänsten på. Vi har all orsak att fundera på hur vi, såväl för Åland som för hela Finland, hur civiltjänsten bättre kunde nyttjas vid undantagstillstånd.

- I dag är situationen den att civiltjänstgörare inte har något uppdrag i kriser, trots att det skulle finnas en massa uppdrag. Det gäller även Åland, säger Niinistö.

”Skönt om man kunde vara beredd”

För ålänningarna Hampus Åkerholm, 18, Jakob Mattsson, 18 och Oscar Johansson, 16, skulle valet mellan militärtjänst och civiltjänst vara enkelt: de skulle alla välja det senare.

Åkerholm förhåller sig positiv till obligatorisk civiltjänst på Åland.

- Jag tycker nog det är bra. Det är ganska oroande tider just nu, det skulle kännas skönare om man kunde vara lite mer beredd.

Han har också övervägt att göra frivillig värnplikt.

- Jag har tänkt på det, men jag vet inte om det blir av, säger Åkerholm.

- Det är bra att man försvarar landet, Åland och Finland i sig. Men jag vet inte, vi har ju inte haft civiltjänstgöring tidigare, säger Oscar Johansson, som likaledes har tänkt på att göra frivillig värnplikt.

Jakob Mattsson anser däremot att en obligatorisk civiltjänst för ålänningar inte skulle vara bra. Ålänningar är befriade och ska fortsättningsvis vara det. Den frivilliga tjänstgöringen lockar inte heller.

- Vi är inte tvingade till det och jag är inte intresserad av att göra det heller, säger Mattsson.

Försvarsminister Jussi Niinistö och riksdagsledamot Mats Löfström intervjuades av Dan Ekholm. Hampus Åkerholm, Jakob Mattsson och Oscar Johansson intervjuades av Axel Eriksson.

Läs mera:

Ålands lantråd: Civiltjänstgöring är inget som har diskuterats på Åland

Försvarsministeriet vill att åländska män i framtiden ska göra civiltjänst, rapporterar Hufvudstadsbladet. Ålands lantråd Katrin Sjögren är ändå avvisande.