Hoppa till huvudinnehåll

Anhöriga vill ha bättre aktiviter på Lönneberga i Ingå - åldringarna är nöjda

Äldre delen av servicehemmet Lönneberga.
Äldreboendet Lönneberga i Ingå. Äldre delen av servicehemmet Lönneberga. Bild: Yle/Marica Hildén lönneberga i ingå

Många klienter på äldreboendet Lönneberga i Ingå saknar meningsfull sysselsättning, upplever deras anhöriga. Klienterna själva håller inte med.

Ingå kommun har gjort en enkät bland de anhöriga och också intervjuat dem som bor på Lönneberga och deras egenvårdare.

Största delen av de anhöriga upplevde att klienterna inte får vistas ute tillräckligt ofta. En del av dem uppgav att de själva ser till att deras anhöriga kommer ut.

Klienterna gör saker de tycker om

Nästan alla de som bor på Lönneberga ansåg att de fick göra saker som de tycker om. De tycker också att de har tillräckligt med meningsfull sysselsättning.

Ingå kommun genomförde intervjuerna med 38 klienter och egenvårdare för ett år sedan.

Anhöriga litar på personalen

Enkäten med de anhöriga genomfördes i maj i år. Totalt 33 anhöriga deltog i enkäten.

De allra flesta av de anhöriga upplever att Lönneberga är tryggt. De litar på personalen och deras kunnande.

Många anhöriga har däremot liten kunskap om vad personalen gör med klienterna och vad som händer på Lönneberga.

Minnessjukdom kan påverka svaren

Klienternas egenvårdare gav Lönneberga medelvitsordet 8,7.

En stor del av de boende har en minnessjukdom. Strax under hälften av egenvårdarna bedömde att minnessjukdomen kunde påverka klientens svar i någon mån, men inte betydligt.

Största delen av egenvårdarna ansåg att sjukdomen kunde påverka svaren ganska mycket eller en hel del. De boende hade inte alltid kunnat svara på alla frågor.

I enkäten konstateras det till sist att det skulle vara mera ändamålsenligt att observera de boende för att få reda på hur de trivs och mår på Lönneberga.