Hoppa till huvudinnehåll

Teknikstrul i Åboskolorna - den digitala satsningen har ännu sina brister

Två händer som håller i en pekplatta.
Läsplattorna fungerar inte till mycket om det trådlösa nätverket strular. Två händer som håller i en pekplatta. Bild: Yle/Lina Frisk. pekplatta

Det trådlösa nätverket klarar inte av alla lärplattor och datorer i skolorna. Det kan ta närmare 20 veckor innan skolorna slipper teknikstrulet.

Petra Örn, klasslärare för åk 4 vid Sirkkala skola, säger att det är frustrerande för både lärare och elever när tekniken strular.

I år har skolan fått flera nya pekplattor som de ännu inte har kunnat använda ordentligt på grund av det bristfälliga trådlösa nätverket.

I skolan använder eleverna både pekplattor och datorer i undervisningen. Ibland är det närmare 200 elever som samtidigt behöver nätverket i skolan, och då räcker kapaciteten inte till.

- Vi lyckas inte ladda ner program och appar till dem. När eleven sitter och arbetar flitigt så blir de plötsligt utkastade ur nätverket och kan inte slutföra sitt arbete.

Petra Örn.
Petra Örn. Petra Örn. Bild: Yle/Lina Frisk. petra örn

Till vissa delar av skolan når nätverket inte överhuvudtaget. Ibland måste lärarna skicka ut eleverna i korridorerna för att de ska få kontakt.

Blir kaotiskt i klassen

Örn säger att det är viktigt att de digitala lösningarna ska ge ett mervärde i undervisningen, vilket de gör – då de fungerar.

- Vi sitter inte och leker med plattorna. På samma sätt som vi vuxna använder dem som ett verktyg i vår vardag arbetar eleverna med dem. Och fungerar de inte är det frustrerande.

Enligt Örn kan teknikproblemen ibland leda till kaotisk stämning i klassrummen när eleverna blir besvikna.

- Det kan bli oroligt när man sitter med 24 ivriga små 10-åringar som gör ett jättefint jobb och så fungerar det inte. Det händer dagligen och allt är på grund av det undermåliga trådlösa nätverket. I värsta fall går en hel lektion till spillo.

Kräver kreativa lösningar

Närverksproblemen innebär en hel del kreativa lösningar för att få undervisningen att fungera. Bland annat delar skolan upp eleverna så att bara några elever använder sina pekplattor samtidigt.

Varje skola har digitutorer för att det tekniska ansvaret inte ska falla på lärarna.

Men också de är maktlösa när nätverket är överbelastat eftersom nätverket inte styrs från skolorna.

Fördröjd uppdatering

Meningen var att det trådlösa nätverket skulle ha bytts ut i alla grundskolor i Åbo under sommaren innan skolstarten. Men hittills har endast en skola i staden fått det uppdaterade nätverket.

Tero Pelander, IT-huvudplanerare vid TOP-centralen som har hand om nätverket, säger att fördröjningen främst berott på kontraktsproblem.

- Man måste först ta bort det gamla nätverket från skolan och ersätta det med ett nytt. Problemet har varit hur man ska göra det och vem som betalar, och så vidare. Det tog längre tid än förväntat, säger Pelander.

Tero Pelander.
Tero Pelander. Tero Pelander. Bild: Yle/Lina Frisk. Tero Pelander

I bästa fall har alla grundskolor i Åbo ett uppdaterat trådlöst nätverk om två månader. Men Pelander misstänker att det kommer att dröja närmare 20 veckor innan jobbet är klart.

- 20 veckor låter nog väldigt länge med tanke på att vi är långt in på läsåret. Jag hoppas vi snabbt ska få det att fungera, säger Örn.

Däremot är Örn hoppfull inför framtiden då nätverket är utbytt.

- Jag är jätteglad för att Åbo stad gjort den här satsningen. Som jag ser det kan digitaliseringen ge ett mervärde åt undervisningen och det kommer nog att finnas mycket som kommer att fungera väldigt bra.

Petra Örn.
Petra Örn. Bild: Yle/Lina Frisk. digital undervisning

Läs också