Hoppa till huvudinnehåll

Växelboende och rätt att träffa pappas expartner i nytt lagförslag

Barn leker med grön leksakstraktor i plast.
Barn leker med grön leksakstraktor i plast. Bild: Mostphotos pojkar,småbarnsfostran,kreativitet,barnträdgårdslärare,leksaker,traktorer,förskola

Växelboende och rätt att träffa också andra vuxna än de egna föräldrarna föreslås skrivas in i lagen. Lagen angående vårdnad av barn och umgängesrätten ses över för att motsvara dagens behov.

Arbetsgruppen som har gjort ett förslag till lagändring hoppas bland annat att antalet utdragna rättsprocesser minskar.

För det första ska man se till att vara noggrannare med att ta reda på vad barnen själva vill, också i fall där föräldrarna är överens.

Den som bryter mot överenskommelsen är tvungen att betala en viss summa

Strävan är också att se till att eventuella rättsprocesser inleds utan dröjsmål, så att barnen så snabbt som möjligt får veta hur och hos vem de ska bo.

Tröskeln ska bli högre för att ändra fattade beslut och inleda nya rättsprocesser.

För att se till att föräldrar följer överenskommelser om när och hur de kan umgås med barnen kan man ålägga vite. Det betyder att den som bryter mot överenskommelsen är tvungen att betala en viss summa.

Växelboende skrivs in i lagen

Det har blivit vanligare att föräldrar delar på vårdnaden så att barnen har två hem som de bor ungefär lika mycket i.

Det här alternativet ska nu skrivas in i lagen ifall lagändringen godkänns.

Här är det viktigt att bestämma vilken som är barnets hemkommun.

Inte sabotera för expartner

Nya regler definierar också skyldigheter att se till att umgänget mellan barn och föräldrar löper så bra som möjligt.

Föräldrarna ska undvika att skada förhållandet mellan barn och expartner

Båda föräldrarna ska se till att försöka göra det möjligt att avtalade träffar blir av mellan barnen och den förälder som barnen inte bor hos.

Föräldrarna ska också undvika att skada förhållandet mellan barnen och expartnern.

Ifall någondera föräldern planerar att flytta ska det här också i god tid meddelas expartnern, ifall det påverkar möjligheterna att hålla kontakt med barnen.

Barn får också träffa styvfar och mormor

När familjer splittras och exmakarna inte kan komma överens, kan det leda till att barnen helt förlorar kontakten med sina mor- eller farföräldrar.

Därför ska umgängesrätten också gälla andra än föräldrar.

Umgängesrätten ska gälla också andra än föräldrar

I nyfamiljer kan förälderns förra partner vara en viktig person, som barnen har vuxit upp med.

Tanken är att det är barnens rätt som står i fokus, och att umgänget med viktiga vuxna inte ska vara beroende på hur bra de vuxna sinsemellan kommer överens.

Rätten att få träffa de här viktiga personerna är något som exmakarna kommer överens om, eller som fastställs genom domstolsbeslut.

De här avtalen ska vara lika bindande som avtalen som reglerar hur ofta barn och föräldrar träffas.

Ogifta pappor får delad vårdnad

Enligt lagförslaget skulle ogifta pappor automatiskt få delad vårdnad, ifall faderskapet fastställs vid rådgivningen redan innan barnet har fötts.

Det betyder alltså att föräldrarna inte skulle behöva göra upp ett skilt avtal om vårdnaden.

Tanken är också att flera beslut om vårdnad, boende och umgängesrätt skulle kunna fattas med godkännande av socialnämnder, utan domstolsprocesser.

Lagförslaget ska nu på en så kallad utlåtanderunda, så att olika instanser får kommentera förslaget.

Arbetsgruppens förslag på finska hittar du här.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes