Hoppa till huvudinnehåll

Arkitektstudenter skissar upp skärgårdens strandplaner

Hamnen på Nötö.
Hamnen på Nötö. Bild: Yle/Nora Engström väståbolands skärgård

Under hösten får studenter vid Aalto-universitetet göra upp byaplaner och strandplaner i den yttre skärgården. De används senare som underlag för delgeneralplanen.

Tredje årets landskapsarkitektstudenter vid Aalto-universitetet gör upp byaplaner och strandplaner för Nötö och Jurmo. De görs på begäran av Pargas stad och utgör en del av en kurs som pågår under hela höstterminen. Syftet med planerna är att ge anvisningar och riktlinjer för områdesanvändningen och sätta upp konkreta mål för olika verksamheter, byggande, byggnadssätt och landskapsskötsel.

På torsdag är studenterna med sina lärare på plats för att i tre dagar bekanta sig med Nötö och Jurmo. Under besöket lär de känna kultur- och naturmiljön. Samtidigt träffar de lokala invånare, fritidsboende och andra aktörer för att höra deras åsikter om utvecklingsbehoven och framtiden i den yttre skärgården.

Bymiljöerna på Jurmo och Nötö utgör byggda kulturmiljöer av riksintresse och ingår i nationellt värdefulla landskapsområden. Av studenternas planer förutsätts att de föreslagna lösningarna utgår från särdragen på öarna. Syftet med lösningarna är att göra det möjligt att utveckla boende, skärgårdsnäringar och turism i yttre skärgården.

Läs också