Hoppa till huvudinnehåll

Felparkerade bilar försvårar för brandkåren i Grankulla: "Det här tar tid från dem som behöver hjälp"

FBK:s brandbil på Brandkårsvägen i Grankulla.
Det kan bli ytterst trångt på Brandkårsvägen då bilar parkerar precis utanför FBK:s utfart. På vägen råder förbud mot att stanna. FBK:s brandbil på Brandkårsvägen i Grankulla. Bild: Jens Tegengren parkering (aktivitet),grankulla

Trots förbud är det vanligt att bilar parkerar vid utfarten av Grankulla FBK:s brandstation. När frivilliga brandkåren nyligen ryckte ut i en akut situation försvårades utryckningen av en bil som stod precis vid utfarten.

Frivilliga brandkårens (FBK) kårchef Jens Tegengren är frustrerad.

- När vi ryckte ut stod det bilar parkerade vid utfarten och längs med Brandkårsvägen. Det är en stor utmaning för tankbilen att svänga. Tankbilens längd orsakar problem då människor parkerar vid trottoaren på motsatt sida, säger Tegengren.

- Det var ytterst akut. Det brann i ett bostadshus och vi hörde till de första bilarna på plats eftersom det brann också på annat håll samtidigt. Vår brandbil var först på plats med tilläggsvatten för släckningen. Klockan tickade hela tiden, säger Tegengren.

Ingen människa var ändå i fara.

Jens Tegengren är kårchef vid Grankulla FBK.
Kårchef Jens Tegengren säger att felparkeringen utanför FBK har pågått i många år. Jens Tegengren är kårchef vid Grankulla FBK. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn grankulla

"Det mest absurda var då människor parkerat längs vårt garage"

Det här var inte första gången som parkerade bilar längs med Brandkårsvägen försvårar för brandkåren. I ändan av vägen finns ett trafikmärke som förbjuder att ens stanna bilen på vägen.

Personer med ärende till skolan Mäntymäen koulu som ligger mitt emot brandstationen brukar trots det ofta parkera vid vägen.

- Till exempel när det brann i simhallen och vi var en av de första som ryckte ut stod det en Volvo vid trottoaren rakt framför utfarten.

- Jag kunde då ta mig förbi, men om jag svängt åt andra hållet hade det inte gått utan då hade jag tvingats köra runt hela kvarteret. Det tar tid som är bort från dem som behöver hjälp, säger Jens Tegengren.

Han säger att största delen av de bilister som han pratat med ursäktat sig med att de trott att det varit förbjudet att parkera men inte att stanna vid vägen.

Då var det så många bilar att vi inte hade kunnat åka på utryckning utan att bilarna förts iväg med bärgningsbil.― Jens Tegengren, kårchef

Förutom personer som för och hämtar barn till och från skolan mitt emot Brandkårsvägen kan också andra bilister ställa till det för FBK.

- När det är evenemang som cirkus eller annat på Saharaplanen i närheten kan vissa parkera på FBK:s gård. Det mest absurda var då flera hade parkerat längs med vårt garage. Då var det så många bilar att vi inte hade kunnat åka på utryckning utan att bilarna först förts iväg med bärgningsbil.

Stadsdirektör: Grundproblemet är attityden

Tegengren kontaktade flera politiker och tjänstemän efter den senaste händelsen för en dryg vecka sedan då någon hade parkerat precis vid utfarten när FBK åkte på utryckning.

Stadens ledningsgrupp diskuterade förra veckan situationen och beslöt om flera åtgärder. Bland annat ska skolan informera om parkeringsförbudet och göra en polisanmälan direkt då parkering upptäcks vid utfarten.

Grankulla ber också polisen övervaka platsen bättre än tidigare och dessutom planeras tydligare märken på platsen, till exempel gula streck på gatan.

Grundproblemet är attityden och inte att bilister inte känner till förbudet.― Christoffer Masar, stadsdirektör

Stadsdirektör Christoffer Masar anser ändå att det handlar mer om attityd än brist på information.

- Grundproblemet är attityden och inte att bilister inte känner till förbudet. Människor anser sig ha bråttom med att föra barnen till skolan och tar första bästa parkeringsplats. Det är förstås ett problem då regler inte följs och speciellt på en sådan här plats där det kan förorsaka farliga situationer, säger Masar.

Brandkårsvägen i Grankulla.
Det här trafikmärket verkar många bilister missa och parkerar bilen på Brandkårsvägen i Grankulla. Brandkårsvägen i Grankulla. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn brandkårsvägen i Grankulla

Polisen reagerar på parkeringen då någon anmäler

Grankulla har ingen kommunal parkeringsövervakning utan den sköts av polisen.

Överkommissarie Jussi Päivänsalo vid Västra Nylands polisinrättnings trafikövervakning säger att tyngdpunkten för trafikövervakningen ligger på de områden som allmänheten rapporterar om.

- Vi övervakar inte regelbundet trafiken i Grankulla, men gör stötar ibland. Det kan komma begäran om det från staden eller från enstaka medborgare.

- Sammantaget fokuserar övervakningen mest på grovt brottslighet, som grovt rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten samt på den tunga trafiken, säger Päivänsalo.

Det har länge varit tabu att prata om att det i Grankulla finns en besynnerlig trafikkultur.― Jens Tegengren, kårchef

Jens Tegengren på FBK säger att felparkeringen i Grankulla inte enbart koncentreras till FBK:s utfart.

- Det har länge varit tabu att prata om att det i Grankulla finns en besynnerlig trafikkultur. Till exempel kan vägen till Bollhallen vara blockerad fastän den är utmärkt som räddningsväg.

- Jag är emot ett förmyndarsamhälle men anser att man nu borde fundera på att ha kommunala parkeringsövervakare, säger Tegengren, som också är aktiv inom lokalpolitiken i Grankulla för SFP. Nu sitter han som suppleant i två utskott.

Utfarten vid FBK i Grankulla.
FBK har nu satt upp stolpar vid utfarten där en bil nyligen stod parkerad och försvårade för tankbilen. Utfarten vid FBK i Grankulla. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn Grankulla,brandstation

"Tror inte det finns politiskt stöd för parkeringsövervakning"

Stadsdirektör Masar anser att parkeringsövervakare inte behövs i Grankulla.

- Det är svårt att få det att gå ihop ekonomiskt. Vi borde då ha en jurist som första besvärsinstans och några övervakare. Politiskt tror jag inte heller det finns ett stort stöd för det. I det stora hela fungerar parkeringen ganska bra i Grankulla, säger Masar.

Yle Huvudstadsregionen har trots flera försök inte kunnat nå Lennart Långström som är ansvarig för trafikplaneringen i staden.