Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt center mot hybridkrigföring öppnas i Helsingfors

I Helsingfors invigs idag ett internationellt kompetenscenter för bekämpning av så kallade hybridhot. Centret invigs av republikens president Sauli Niinistö. Öppningen strömmas på Arenan.

Också försvarsalliansen Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg närvarar.

Också Federica Mogherini talar vid invigningen. Hon är EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik.

Kompetenscentret leds av finländaren Matti Saarelainen.

Vanligare med hybridkrigföring

Krigföringen har ändrat form och handlar inte bara om trupper som invaderar andra länder.

Det har blivit allt vanligare med så kallade hybridkrigföring.

Det kan handla om att en utländsk makt sprider skräck eller falska rykten.

En annan metod handlar om cyberattacker, det vill säga att data- eller mobiltelefonnätverk slås ut.

Kompetenscentrets logo på en vägg.
Det nya centrets logo. Kompetenscentrets logo på en vägg. Bild: Dan Ekholm Hybridkrigföring,helsingfors

Finland har legat långt framme i bekämpningen av hybridhot och erbjöd sig att stå värd för ett nytt kompetenscenter för bekämpning av hybridhot. Enheten heter European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE).

Bara EU och/eller Nato-länder kan bli medlemmar i Hybrid CoE.

Det är 12 länder som hittills har gått med. De är Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA.

Driftbudgeten är 1,5 miljoner euro per år varav Finland står för hälften.

Läs mera:

Ett center mot hybridhot nu verksamt i Helsingfors - ska öka förståelsen för hotbilder

Helsingfors har fått ett center som ska öka förståelsen för statliga och icke-statliga aktörers påverkan samt bekämpa hybridhot. Med hybridhot menas allt från cyberattacker till medvetet spridande av falsk information.