Hoppa till huvudinnehåll

Ny barnakut öppnade i Karleby – Finlands första på ett centralsjukhus

Satu Manninen och Aleksi på barnakuten
Satu Manninen och Aleksi var bland de första besökarna på nya barnakuten. Satu Manninen och Aleksi på barnakuten Bild: YLE/Patrik Enlund patienter,akutvård,mellersta österbottens centralsjukhus

Centralsjukhuset i Karleby blir det första centralsjukhuset i landet med en egen barnakut. Dit dirigeras alla barn och unga under 17 år. Specialisering ger bättre och snabbare vård säger man på sjukhuset.

Satu Manninen med lilla Aleksi blev en av de första besökarna på barnakuten i Karleby. Aleksi hade haft öronvärk och nu väntade man på att sjukskötare skulle ta en titt på honom.

- Jag visste inte att vi hade fått en barnakut. Det klarnade först när vi besökte samjouren och de dirigerade oss hit.

- Barnakuten är något helt nytt och det blir säkert bra när sjukskötarna och läkarna får specialisera sig, säger Manninen.

Öppen dygnet runt

Jouren kommer att vara öppen dygnet runt och ska ansvara för nästan alla akuta social- och hälsovårdstjänster för barn och ungdomar.

Stora skador och andra operativa jourtjänster, som till exempel öron- näs- och halssjukdomar, sköts av centralsjukhusets samjour som tidigare.

Till barnakuten kan man komma utan remiss av läkare och oberoende av hemkommun. Vården på basnivå är avgiftsfri för barnet.

Andra centralsjukhus följer försöket

På barnakuten är det specialister som tar hand om barnen och vården ges mera på familjens och barnens villkor berättar serviceområdeschef Heidi Pettersson.

- Vi har stora förväntningar och hoppas försöket utfaller positivt.

överläkare Andreas Blanco Sequeiros och serviceområdeschef Heidi Pettersson
Överläkare Andreas Blanco Sequeiros och serviceområdeschef Heidi Pettersson. överläkare Andreas Blanco Sequeiros och serviceområdeschef Heidi Pettersson akutvård,heidi pettersson

Överläkare Andreas Blanco Sequeiros berättar att det dygnet runt finns barnläkare på plats som kan konsulteras.

Pilotprojektet pågår i tre månader och lyckas man utveckla barnens jourvård som planerat kommer barnakuten att bli bestående.

- I många landskap följer man med pilotptojektet i Karleby.

Samarbete med Jakobstadsregionen

Blanco Sequeiros hoppas att man också i Kalajokidalen och Jakobstadsregionen lägger märke till satsningen i Karleby.

- Alla är välkomna till barnakuten, även från kommuner som inte hör till Mellersta Österbottens social- och hälsovårdskommun Soite.

Blanco Sequeiros hoppas det blir ett bra samarbete både norrut och söderut.

- Frågan är vad Malmska klarar av i framtiden om dagkirurgin försvinner, men det vet vi inte idag, säger Blanco Sequeiros.

Privata sjukförsäkringar för barn ökar
Privata sjukförsäkringar för barn ökar Bild: Yle / Jonna Nupponen barnförsäkring

Motdrag mot privata vården

Pilotprojektet i Karleby kan också ses som ett motdrag mot den privata vården. 40 procent av familjerna har i dag en privat sjukförsäkring.

- Akut vård åt barn fungerar inte bra i dag i den offentliga sektorn, säger Blanco Sequeiros.

- Föräldrar har en bild av att de inte får den vård de förväntat och inte tillräckligt snabbt, säger Pettersson.

En uppskattning är att cirka 5 000 barn och unga kommer att besöka barnakuten under ett år. Lägg till cirka 2 000 från kommuner som inte är avtals- eller medlemskommuner.

- Vi hoppas satsningen blir kostnadseffektiv och att det blir en fortsättning efter pilotprojektet, säger Heidi Pettersson.