Hoppa till huvudinnehåll

Ja till mera personal inom byggnadstillsynen i Raseborg - stadsstyrelsen vill se resultat

Husbygge
Byggnadstillsynen ska satsa på nya arbetssätt. Det här för att snabba på bygglovsprocesserna. Husbygge Bild: Yle/Roger Källman energihus

Personalstyrkan inom byggnadstillsynen kan öka från sju till åtta årsverken anser stadsstyrelsen i Raseborg. Målet är att invånarnas bygglov ska behandlas snabbare.

Det är stadsfullmäktige som slutligen godkänner budgeten, men stadsstyrelsen säger ja till att föreslå pengar till den nya tjänsten i nästa år.

Men stadsstyrelsen förutsätter att det ska ta maximalt sex veckor att behandla en ansökan om lov efter att en komplett ansökan har lämnats in.

Styrelsen vill ha rapporter om framsteg när det gäller takten lov beviljas i staden.

Omorganiseras igen

År 2016 gjordes omorganiseringar som ledde till att tjänsten som ledande byggnadsinspektör drogs in. Men ingen ny tjänst inrättades.

En jämförelse mellan andra kommuner visar att Raseborg har mindre bemanning inom byggnadstillsynen än i genomsnitt.

Nu planeras en ny omorganisering och en ny arbetsprocess.

Arbetspar

Enligt den nya modellen ska Raseborg ha tre tillståndsberedare och tre byggnadsinspektörer.

En beredare och en inspektör skulle bilda ett arbetspar. De tre olika arbetsparen skulle sedan ansvara för olika delar av Raseborg: västra, östra och södra.

Tillståndsberedaren sköter beredningen av tillstånd och byggnadsinspektören fattar beslut, sköter om övervakningen och gör syneförättningar.

Kansliuppgifter kräver också resurser

Utöver de här sex personerna behövs också två personer som sköter om kanslifunktionen. Bland annat behövs de för den elektroniska lovhanteringen och arkiveringen som kallas Lupapiste.

Förändringen innebär också att man vid behov kan ha arbetsrotation.

Av tillståndsberedarna kunde till exempel Dominicus Björkstam under vissa perioder jobba med planläggningsärenden inom planläggningen, heter det i motiveringarna till beslutet.

Läs mera:

Byggföretagaren Ville Holmström på ett sommarstugsbygge

Kö för bygglov i Raseborg – snart blir det bättre

Som bäst finns en viss kö för att få bygglov i Raseborg. Det här på grund av ny personal och nya system. Dessutom har det lämnats in flera bygglov än vanligt.

Läs också

Västnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Västnyland