Hoppa till huvudinnehåll

Mindre orter spetsar öronen: Det kan bli möjligt med lokaltåg på många fler håll i landet

Ett lokaltåg har stannat vid en perrong och passagerare stiger på.
I huvudstadsregionen går lokaltågen. Ett lokaltåg har stannat vid en perrong och passagerare stiger på. Bild: Yle/Petra Thilman VR-Group ,Helsingforsregionens trafik (HRT),tåg,tågtrafik,järnvägstrafik,Sjundeå,Böle järnvägsstation,lokaltåg,närtåg

Många regioner hoppas kunna inleda lokal tågtrafik i framtiden. Reformen av järnvägstrafiken ger bland annat landskapen bättre möjligheter till det i framtiden. Varifrån tågen ska komma och vem som ska betala är däremot oklart.

Största delen av energin kring regeringens planer för järnvägstrafiken har gått till att skälla på projektet. Hela den politiska oppositionen är med på interpellationen om järnvägstrafiken och statens ägarstyrning, som besvaras på tisdag.

Det finns också delar i reformen som de mest inbitna kritikerna erkänner kan vara bra.

- Det vi är beredda att fundera på är den regionala trafiken. Alltså det att landskapen skulle få möjlighet att friare än nu ansvara för regional passagerartrafik på järnvägarna.

- Det är något jag ser kan öka kapaciteten jämfört med nuläget, sade Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson då innehållet i interpellationen presenterades.

Många mindre orter spetsar öronen

I klartext handlar det om att konkurrensen inom persontrafiken på järnvägarna är tänkt att ge landskap, större städer och stadsregioner möjlighet att ordna regional eller lokal tågtrafik.

Det finns många orter i landet där man spetsar öronen och drömmer om att tågen ska återvända till de en gång övergivna stationerna.

Många som pendlar till jobbet kunde ha stor nytta av lokaltåg som går mellan centralorten och mindre orter på ett banavsnitt.

Intresse rapporteras från många håll

Överdirektör Olli-Pekka Rantala vid Kommunikationsministeriet berättar att intresse för lokal tågtrafik finns på många håll i landet.

Rantala nämner att bland annat Birkaland, Mellersta Finland och Österbotten varit i kontakt med ministeriet.

Likaså finns intresse i många städer. I nuläget finns lokal tågtrafik som arrangeras av områdets kommuner bara i huvudstadsregionen.

Raumo största staden utan passagerartrafik

Vid Satakunta förbund (Satakuntaliitto) berättar man gärna att Raumo är den största staden i Finland dit det går en tågbana, men dit passagerare inte kan åka tåg. Förberedelserna för lokal tågtrafik mellan Raumo och Kumo har inletts.

Stadsbild av gamla raumo med den kännskapa gula stenkyrkan i mitten.
Passagerare kan inte i nuläget åka tåg till Raumo. Stadsbild av gamla raumo med den kännskapa gula stenkyrkan i mitten. Bild: Yle/Carmela Johansson vanha rauma

Likaså hoppas orterna mellan Björneborg och Kumo på ett lokaltåg i framtiden. Då nämns ofta orterna Ulvsby, Nakkila och Harjavalta som möjliga stationer.

Planeringsdirektör Heikki Saarento vid Egentliga Finlands förbund sade tidigare i höst till Svenska Yle att ”vi har banförbindelse till alla regioncentral med undantag för Pargas, men vi saknar fungerande lokaltrafik”.

Landskapsdirektör Kaj Suomela i Österbotten nämnde en önskan att utveckla sträckan Vasa-Seinäjoki, så att tågen stannar också på de mindre stationerna.

Bankapaciteten och finansieringen problem

Då intresse finns på många håll i landet skulle man tro att det bara är att dra i tågvisslan och köra.

Några problem kvarstår dock.

Bankapaciteten är ett problem som begränsar möjligheterna att utvidga järnvägstrafiken.

Vem som ska betala är också oklart.

- Finansieringen måste landskapen själva dryfta, säger Olli-Pekka Rantala.

Landskapen planeras inte få egen beskattningsrätt, vilket gör det svårare att hitta pengar för tågsatsningar.

Tåg behövs om tåg ska gå

Vidare behövs det tåg och någon ska idka järnvägstrafik. På grund av den ovanliga spårvidden i Finland kan till exempel Raumo inte gå till en butik och köpa tåg och vagnar hur som helst.

Det här är en av orsakerna till att VR-Group ska spjälkas upp i tre nya statsbolag. Ett av dem ska vara ett materielbolag.

Från det materielbolaget är det tänkt att nya aktörer ska kunna skaffa de tåg och vagnar de behöver.

Och priserna och villkoren är väl snart klara?

- Verkställandet av det hela är bara i början, säger Olli-Pekka Rantala vid ministeriet.