Hoppa till huvudinnehåll

Priset på järnvägsbron i Karis stiger markant

En bro för bilar och lätt trafik. Halt väglag. Mörk vintermorgon eller -kväll. En cyklist i reflexväst leder sin cykel på den smala trottoaren till höger. Klottrade räcken. Trafikmärke som visar att trafiken i ena riktningen har förkörsrätt.
Den nuvarande bron upplevs som otrygg. Den är både smal och i dåligt skick. En bro för bilar och lätt trafik. Halt väglag. Mörk vintermorgon eller -kväll. En cyklist i reflexväst leder sin cykel på den smala trottoaren till höger. Klottrade räcken. Trafikmärke som visar att trafiken i ena riktningen har förkörsrätt. Bild: Yle/Robin Lindberg halka,järnvägsbron i karis

De gamla kalkylerna byggde på att bron renoveras. En helt ny bro blir dyrare.

Den nya järnvägsbron i Karis blir 900 000 euro dyrare än Raseborgs stad och Trafikverket ursprungligen räknade med. Det nya priset ligger mellan fem och sex miljoner euro.

I projektet ingår en ny bro samt ett resecentrum och en underfart för fotgängare och cyklister under bangården.

4,5 blev 5,4

Enligt de preliminära kalkylerna skulle projektet kosta 4,5 miljoner euro. Nu är den totala summan 5,4 miljoner.

Summan ändrade efter en offertrunda och en så kallad anbudsgranskning. Granskningen gjordes med det företag som lämnade in det mest förmånliga anbudet.

Ny bro dyrare men håller längre

Avtalet har nu uppdaterats. Raseborgs stad ska stå för 3,9 miljoner euro och Trafikverket för 1,5 miljoner euro.

Staden reserverar dessutom 400 000 euro för tilläggs- och ändringsarbeten.

Ursprungligen hade staden räknat med att betala 3,3 miljoner för sin andel i projektet under åren 2017 - 2019.

Den summan byggde på att bron grundrenoveras.

En bild av betongkonstruktionen under Karis järnvägsbro.
En bild av betongkonstruktionen under Karis järnvägsbro. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Karis,bro,betong,järnvägsbron i karis

Det har dock visat sig att den gamla bron i stället rivs och en helt ny bro byggs i stället.

Motiveringarna för en ny bro är många.

  • En ny bro fungerar bättre.
  • En ny bro håller längre.
  • En ny bro är tryggare.
  • Riskerna är färre när man bygger en ny bro än när man reparerar en gammal bro som är i dåligt skick.

Ja till mera pengar

Raseborgs stadsstyrelse godkände på sitt möte det uppdaterade avtalet och höjningen i investeringsanslaget.

Det är stadsfullmäktige som har sista ordet när det gäller förändringar i budgeten och ekonomiplanen.

Klart 2019

Tanken är att det senast i början av 2019 ska finnas en ny järnvägsbro, ett resecentrum och en underfart i Karis.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland