Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulosen har glömts bort - dags att uppdatera läkarkåren

En läkares händer ligger på ett bord. I förgrunden ligger ett stetoskop och ekg-utskrifter.
En läkares händer ligger på ett bord. I förgrunden ligger ett stetoskop och ekg-utskrifter. Bild: Mostphotos. läkare,Stetoskop,hälsovård,sjukdomar,mediciner,hjärtat,sjukvård,kardiologi

Fallet med mannen som avled på grund av att man inte i tid förstod vilken sjukdom det var fråga om har väckt debatt om den bortglömda tuberkulosen.

Det sorgliga och beklagliga fallet med mannen i Björneborg visar att läkare vid kartläggning av sjukdomar inte alltid tänker på att tuberkulos kan vara en aktuell sjukdom.

Det är inte så hemskt länge sedan tuberkulos tog livet av tusentals människor årligen i Finland. I dag är sjukdomen så sällsynt att läkare vanligtvis inte ens misstänker den.

De specialister inom hälsovården som Yle haft kontakt med säger att tuberkulos är en bortglömd sjukdom i Finland.

Läkarkåren behöver påminnas

I många andra länder är tuberkulos en ganska vanlig sjukdom.

Specialorganisationen för lungsjukdomar Filha har aktivt försökt föra ut tbc-information till läkarkåren.

Professor Tuula Vasankari, chef vid Filha, konstaterar att det är viktigt att uppdatera läkarkårens kunskap i det här fallet eftersom det kommer människor från hela världen till Finland.

Fallet i Björneborg visar att det finns skäl att förbättra rutinerna. Det visade sig att det inte förekom några misstankar om tuberkulos varken inom grundhälsovården, privatvården eller specialvården.

Den verkliga orsaken till mannens symptom uppdagades först då det var för sent.

En röntgenbild tagen i tid hade sannolikt kunnat rädda honom.

I fjol påträffades 236 fall i Finland. Årligen dör några enstaka människor i tuberkulos i Finland.

Patienten sökte vård i våras

Patienten som vårdades på Satakunta centralsjukhus avled förra veckan. Enligt sjukvårdsdistriktet sökte patienten hjälp för sent och kunde därför inte räddas.

Patienten hade ändå sökt hjälp redan i våras, men i det skedet förstod vårdpersonalen inte att misstänka tuberkulos.

Enligt Helsingin Sanomat kan över sjuttio personer ha smittats av sjukdomen. De kommer nu att undersökas.

(Texten utgår från Jari Pelkonens (Yle Uutiset) artikel)