Hoppa till huvudinnehåll

Maneterna har nått Östnyland

Öronmaneter
Det finns lokalt speciellt mycket öronmaneter i Östersjön och Finska viken i år. Öronmaneter Bild: Finlands miljöcentral/Riku Lumiaro öronmaneter

Söder om Emsalö, sydväst om Pellinge och väster om Vessö har man den här hösten observerat öronmaneter.

Mängderna varierar men lokalt kan de finnas i stora mängder.

- Maneter hör till gruppen nässeldjur och det är vanligt att de dyker upp under sensommaren och hösten, säger forskningskoordinator Joanna Norkko vid Tvärminne zoologiska station i Hangö.

Öronmaneterna har visserligen små brännande celler, men förutsatt att de inte råkar komma i kontakt med ögat, så känner man inte av dem överhuvudtaget.

- De är helt ofarliga, men de förekommer ibland i stora mängder, så det är därför skäl att inte dyka med öppna ögon, skämtar Norkko.

Joanna Norkko
Forskningskoordinator Joanna Norkko Joanna Norkko Bild: Yle tvärminne zoologiska station

2017 är ett manetår

Varför förekomsten varierar från år till år är en gåta.

- Maneterna är ju väldigt dåliga på att simma och de rör sig långsamt, så var de dyker upp i stora mängder har mycket med vindar och havsströmmar att göra, säger Norkko.

Ju längre västerut man åker i Finska viken, desto större är förekomsten, men de har också i år siktats i stora mängder vid till exempel Vessölandets västra kustremsa i Borgå.

Öronmaneten föredrar ett salthaltigt vatten, vilket kanske förklarar att de trivs bättre längre västerut i Finska viken och längre söderut i Östersjön.

- Orsaken till att de nu syns i så stora mängder också längre in i Finska viken, kan bero på att det möjligtvis kan ha strömmat in vatten av högre salthalt, säger Norkko.

Korvameduusa.
Korvameduusa. Bild: Petteri Saario maneter,Skärgårdshavet,Öronmanet

Fastnar inte i håven

Att de simmar omkring nära vattenytan så att man kan se dem beror på att maneterna såhär års kommer upp till ytan för att föröka sig.

Forskare brukar använda sig av en så kallad planktonhåv för att fånga maneterna, men eftersom maneterna är sköra, fastnar de inte så lätt i håven.

- Om vi använder oss av en planktonhåv blir det bara snor och slem kvar i håven. Därför finns det väldigt lite data om var maneterna förekommer och vad de påverkas av, förklarar Norkko.

Maneter
Maneter Bild: EPA/STEFANOS RAPANIS maneter

Bland annat därför samlar Finlands miljöcentrals havscentrum som bäst in manetobservationer via länken www.jarviwiki.fi

På sajten finns också en karta där observationer ritas in.

Enligt kartan har de östligaste observationerna av öronmanet i Finska viken i år gjorts vid bland annat Långholmen och Söderholmen västerom Pellinge.

Också vid Tunnholmen sydväst om Pellinge och vid Långören söderom Emsalö har öronmaneter observerats.

maneter
maneter Bild: Pixabay maneter

Läs också