Hoppa till huvudinnehåll

Postutdelning i privat regi oroar i skärgården: "Ytterligare en spik i kistan på en levande skärgård!"

postlådor
Du kan besöka din postlåda fem gånger i veckan också i fortsättningen. Då är det kanske en privatföretagare som levererar posten till din låda. postlådor Bild: Yle/ Bettina Aspfors postlådor,postlåda

Invånare i så gott som hela landet kommer att få vänja sig vid att posten delas ut av en privat aktör i fortsättningen.

Det här gäller alla hushåll som idag inte får dagstidningen levererad skilt från den övriga posten under morgonen.

Bland berörda skärgårdsbor är man skeptisk till hur det hela kommer att fungera i praktiken.

- Det med bävan jag ser fram emot det här! utbrister Christer Friis som är ordförande för Houtskärs områdesnämnd i Pargas stad.

Christer Friis.
Christer Friis är inte säker på att privata postutdelare kommer att medföra något gott. Christer Friis. Bild: Yle/ Nora Engström christer friis

- Ska också öarna inom hela Pargas skärgårdsområde skötas av privata postutdelare? Ska den postutdelaren då också hålla sig med båt? Det här är nog en till spik i kistan när det gäller en levande skärgård, fortsätter Friis.

Dagstidningen ska delas ut minst fem dagar per vecka.

Enligt Kommunikationsministeriet ska posten delas ut fem dagar per vecka i de berörda områdena.

Tomi Lindholm, konsultativ tjänsteman vid Kommunikationsministeriet, säger att både brev och dagstidningar ska levereras till din postlåda fem dagar i veckan.

Dagstidningen levereras till dig oberoende om det finns andra brev till samma adress en viss dag eller inte.

Åbo underrättelser är Finlands äldsta dagstidning.
Du ska få din dagstidning åtminstone fem dagar i veckan också i fortsättningen. Åbo underrättelser är Finlands äldsta dagstidning. Bild: Yle/Peter Petrelius åu,Åbo Underrättelser

Prenumererar du på en dagstidning som ges ut sex eller sju dagar per vecka så ska Posten och berörda dagstidning komma överens om hur tidningen ska levereras under de fem dagar då brev inte delas ut på orten.

Privat postutdelning leder till osäkrare postgång?

Det är Posten själv som ska begära in offerter av företag som är intresserade av att sköta postutdelningen. Det är också Posten som formulerar villkoren i offerten.

Det är därför till exempel ännu oklart hur stora områden som Posten vill att ska skötas av samma aktör.

Det avgör i sin tur vilka företag som kan ge in offerter på postutdelningen. Alltför stora områden kan bli övermäktiga för en liten företagare i skärgården till exempel.

Knappast betalar ett privat företag bättre ersättning än det Posten har betalat. Nog vill man komma undan så billigt som möjligt

De privata aktörerna tar över postutdelningen troligen redan från och med sommaren. Ifall inga privata aktörer visar intresse ska Posten sköta utdelningen också i fortsättningen.

Christer Friis från Houtskär befarar att postutdelningen i privat regi kan leda till en osäkrare postgång.

- Om man tror att man kan färdas över ett stort skärgårdsområde på en liten stund så kommer det inte att fungera.

- Ta bara Houtskär som exempel: för att nå alla som bor i fasta Houtskär som man kan nå med bil så innebär det en postrutt på 120 kilometer. Det tar flera timmar!

- Jag har väldigt svårt att se hur det kunde bli bättre med en privat företagare. Knappast betalar ett privat företag bättre ersättning än det posten har betalt. Nog vill man komma undan så billigt som möjligt, tror Friis.

Så gott som hela Åboland ska få privat postutdelare

Hela Åboland berörs av förändringen förutom orterna:
- Dalsbruk (postnummer 25900)
- Dragsfjärd (25870)
- Pargas (21600)
- Kirjala (21610)
- Lielax (21630)
- Nagu kyrkby (21660)

Här ser du alla postnummer i landet som inte berörs av reformen:
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/muutpaatokset/Tayden_kattavuuden_postinumeroalueet_.pdf

Merja Fredriksson från Korpos områdesnämnd är oroad över Postens nuvarande anställda.

- Spontant tänker jag på de två-tre personer som idag arbetar på Posten i Korpo. De kanske förlorar sina jobb? funderar Fredriksson.

- Men personligen tänker jag att det inte har så stort betydelse vem som delar ut posten, bara den faktiskt kommer!

- Men jag undrar vem som åtar sig den här uppgiften? Vi har dessutom nyligen förlorat Matkahuoltos paketservice. Alla paket ska numera hämtas från Nagu, säger Fredriksson.

NB Merja Fredriksson
Merja Fredriksson är bekymrad över dem som idag jobbar för posten. NB Merja Fredriksson Bild: Yle/Maud Stolpe nb merja fredriksson

- Om också postgången blir sämre så motsätter vi oss säkert, funderar Fredriksson.

Hur viktigt är det att få post fem dagar per vecka?

- För den som vill ha papperstidningar så är de värdelösa om de bara kommer några dagar i veckan, konstaterar Fredriksson.

- Personligen tycker jag inte att det spelar så stor roll om räkningarna kommer idag eller imorgon, men flera gånger per vecka bör man nog få post, säger Fredriksson.

- Men hur gör man med öarna som man inte kan nå med bil? funderar Friis. Hittills har ju förbindelsebåtarna skött postutdelandet men det har ju varit en fruktansvärd kamp om detta!

- Ska förbindelsebåtarna ta post eller inte? Om inte - ska företagaren då börja köra ut i väder och vind som förr i världen?

Om du får post fem dagar per vecka så är du en del av ett samhälle som fungerar

- Hittills har vi haft en väldigt tillförlitlig post härute, berömmer Friis. En fungerande postgång är en del av ett fungerande samhälle.

- Om du får post fem dagar per vecka så är du en del av ett samhälle som fungerar. Det är en del av samhällsstrukturen. Dit hör också annan basservice som ska fungera: posten, kollektivtrafik, butik och hälsovård, slår Friis fast.

Ytterskärgården kan förbereda sig på försämrad postgång

Enligt den nya postlagens paragraf 17 är det från och med första juli 2018 möjligt för posten att dela ut post bara en gång per vecka.

Det gäller tusen hushåll i hela landet - bland annat svårtillgängliga skärgårdsområden och ödemarksområden.

Vilka de här tusen hushållen är klarnar eventuellt i februari 2018.

Klart är att långt fler hushåll kommer att få nöja sig med post en dag per vecka jämfört med situationen i dag.

Artikeln är 4.10.2017 kl.9:44 korrigerad så att Kirjala är ett av postområdena som inte berörs. Ursprungligen stod det att det gällde Kirjais.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland